Spring naar content

Uit de ledenvergadering: Actieplan ANW aangenomen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 29 november gaven de afgevaardigde huisartsen hun akkoord aan het actieplan voor de avond-, nacht- en weekenddiensten. Zij spraken ook over de ontwikkelingen rond het Integraal Zorgakkoord. Daarnaast kwamen de laatste stap in de overgang van kringen naar afdelingen en de cao huisartsenzorg aan de orde.

ANW: actieplan aangenomen

Na veel gesprekken en bijeenkomsten met huisartsen hebben LHV, NHG, VPH en InEen besloten om hun voorstel voor veranderingen in de ANW-zorg aan te passen. We hebben de verplichting geschrapt voor huisartsen om zich aan te sluiten bij minstens een huisartsenpost. Het Actieplan ANW en de toelichting, zonder verplichte aansluitovereenkomst, zijn door de afgevaardigde huisartsen in de Landelijke ledenvergadering van de LHV goedgekeurd. Daarmee hebben de huisartsen het gezamenlijke plan voor een toekomstbestendige ANW met drie actielijnen voor de korte en langere termijn vastgesteld. Lees hier meer over de plannen.

IZA: meer tijd voor gesprek met leden

Toen de LHV-ambassadeurs op 12 september jl. besloten tot een ‘Nee, tenzij’ tegen het Integraal Zorgakkoord (IZA) verwachtten we eind november een besluit te kunnen nemen of we het IZA wel of niet gaan tekenen. Sindsdien is hard gewerkt om de voorwaarden in te vullen. Voor de ANW waren de hogere tarieven al in oktober vastgesteld en begin deze week zijn ook afspraken gemaakt over de concrete invulling van Meer Tijd voor de Patiënt. Het LHV-bestuur is van mening dat de voorwaarden van het eerdere ‘Nee, tenzij’ op dit moment voldoende zijn ingevuld en heeft daarom de ledenvergadering geadviseerd om het IZA nu wel te ondertekenen. De ambassadeurs hebben aangegeven tijd nodig te hebben om de invulling van de voorwaarden te bekijken en met huisartsen te bespreken. Daarom staat de besluitvorming over het IZA in december wel op de agenda, maar nog niet besluitvormend. Lees hier meer over het IZA.

Kringen gefuseerd met de LHV

In de afgelopen weken hebben in de meeste afdelingen al de verkiezingen plaatsgevonden voor (gekozen) ambassadeurs. Vanaf 1 januari stopt de structuur met de Kringen definitief. 20 van de 23 kringen hebben besloten te fuseren met de LHV. De ledenvergadering is akkoord gegaan met de juridische fusie tussen de LHV en deze kringen. Kring Friesland en Kring Nijmegen e.o. hebben besloten een zelfstandige doorstart te maken, in samenwerking met de nieuwe afdeling. Kring Groningen heeft besloten tot opheffing. Per 1 januari 2023 is de nieuwe manier van vereniging volledig in werking.

Werving nieuw bestuurslid

Het LHV-bestuur bestaat op dit moment uit vier leden: voorzitter Mirjam van ’t Veld en huisartsbestuurders Aard Verdaasdonk, Guus Jaspar en Hilly ter Veer. Omdat onze voorzitter om gezondheidsredenen al langere tijd afwezig is en vanwege de zware belasting van de huidige bestuursleden en de vele uitdagingen in de huisartsenzorg waar de vereniging mee te maken heeft, heeft de ledenvergadering ermee ingestemd om de werving en selectie van een nieuw lid van het LHV-bestuur te starten.

Verder is een aanpassing van de loonparagraaf van de cao huisartsenzorg aangenomen, lees hier het hele bericht. Omdat veel tijd nodig was voor deze belangrijke onderwerpen zijn de begroting en prioriteitenplan doorgeschoven naar de volgende vergadering. Deze is op 15 december.

Nieuws

Thuis in de eerstelijn

Na jaren als ziekenhuis-bestuurder heb ik mijn rentree in de eerstelijn gemaakt als voorzitter van de LHV. Dat is als

Het voorstel tot fusie van LHV en VPH kreeg op 7 februari bij stemming niet de vereiste 75% meerderheid van

Voor het landelijk bestuur van de LHV zijn wij op zoek naar een huisarts-bestuurder. Ben jij huisarts, weet je wat