Spring naar content

ANW-tarieven op feestdagen

In de afgelopen dagen is onduidelijkheid ontstaan over ANW tarieven op 1e paasdag en 1e pinksterdag. De LHV heeft dit aangekaart. De NZa heeft besloten de Algemeen erkende feestdagen leidend te maken en de beleidsregel aan te passen.   

De ANW tarieven zijn dit jaar verhoogd en gedifferentieerd. De NZa bepaalt deze feestdagen vanuit de Algemene Termijnenwet, maar daarin zijn 1e paasdag en 1e pinksterdag geen feestdagen omdat ze op een zondag vallen. Een termijn (bijv. voor inleveren documenten of betalingen) vervalt nooit op een zondag en binnen de werking van de wet is daardoor alleen de extra feestdag relevant voor het verschuiven van de termijn. Met de nu ingevoerde gedifferentieerd ANW-tarieven past de Algemene Termijnenwet niet meer voor het bepalen van de feestdagen voor de ANW-tariefbepaling. Dit is helaas niet eerder door een van de betrokken partijen opgemerkt.

NZa past beleidsregel aan 

Vorig weekend ontstond er onrust over deze onduidelijkheid met de aankomende paasdagen in het vooruitzicht. De NZa heeft snel duidelijkheid kunnen gegeven. De algemeen erkende feestdagen worden leidend voor het bepalen van feestdagen. De NZa verwacht de aanpassing door te kunnen voeren voor 1e paasdag. Zodra dit voornemen is omgezet in een aanpassing van de beleidsregel dan publiceren we deze op LHV website. 

Feestdagen in 2023

 • Nieuwjaarsdag: zondag 1 januari 2023 
 • Goede vrijdag: vrijdag 7 april 2023 
 • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 9 en maandag 10 april 2023 
 • Koningsdag: donderdag 27 april 2023 
 • Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei 2023 
 • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023 
 • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 28 en maandag 29 mei 2023 
 • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): maandag 25 en dinsdag 26 december 2023 

Bron: Wanneer zijn de officiële feestdagen in Nederland? | Rijksoverheid.nl 

Welk tarief mag ik declareren?

Welk tarief je op een erkende feestdag mag declareren, hangt ervan af of jouw praktijk die dag open is en of je bent aangesloten bij een huisartsenpost.  

 1. Eigen praktijk geopend
  Is jouw eigen praktijk gewoon open, dan declareer je de reguliere tarieven. 
 2. Eigen praktijk gesloten, wel bij een huisartsenpost 
  Kiezen jij en je huisartsenpost ervoor om de eigen praktijk te sluiten en de ANW-dienst in te laten gaan, dan kan dat. Omdat Goede Vrijdag en 5 mei gelijkgesteld zijn aan een feestdag (zie kader onderaan voor erkende feestdagen) mag de huisartsenpost open zijn en ANW-tarieven declareren. 
 3. Eigen praktijk gesloten, niet bij een huisartsenpost 
  Als je de ANW onderling regelt, dan mag de huisarts die ANW-dienst heeft het ANW-tarief rekenen. Op de NZa-website lees je in welk deel van de tariefbeschikking dit beschreven staat. 

Meer weten over declareren?

In de LHV-declareerwijzer lees je alles over het juist declareren en komen meer praktijkvoorbeelden aan bod.  

Nieuws

Vanaf 1 maart 2024 telt ook zorg die je als huisarts levert aan ouderen in een verpleeghuis mee bij de

Op donderdag 7 maart is het de Dag van de Doktersassistent. In Nederland werken zo’n 35.000 doktersassistenten, waarvan de meeste

Een kleine, maar groeiende groep Nederlanders heeft geen eigen huisarts of ervaart langere wachttijden voordat zij in de huisartsenpraktijk terecht