Spring naar content

Cao Hidha: gewijzigde vergoedingen en tarieven voor hidha’s

Met ingang van 1 januari 2024 wijzigt een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de hidha. In dit bericht lees je wat er wijzigt op het gebied van persoonlijke kosten en werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering.

Verhoogd budget persoonlijke kosten

In 2024 geldt een budget voor persoonlijke kosten van maximaal € 5.628,09 (dit was € 5.282,11 in 2023). Dit budget bestaat uit een vast- en een variabel deel.

De hidha heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.982,79 (dit was € 2.799,43 in 2023). Het variabele bedrag (naar rato van het dienstverband) wordt maximaal € 2.645,30 (€ 2.482,68 in 2023).

Hogere werkgeversbijdrage ziektekosten

De werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering stijgt naar € 22,50 per maand in 2024 (was € 21,12 in 2023).

Lees meer

Nieuws

In februari stelde de LHV voor de huidige Cao Hidha 2022-2024 te verlengen tot en met 31 juli 2024, omdat

De NZa heeft de ANW-tarieven 2024 geïndexeerd. Op basis hiervan zijn nu ook de nieuwe (bruto) tarieven voor huisartsen in

De huidige Cao Hidha wordt verlengd tot en met 31 juli 2024. Het streven was de nieuwe Cao Hidha per