Spring naar content

Verlenging Cao Hidha afgesproken tot en met 31 juli

In februari stelde de LHV voor de huidige Cao Hidha 2022-2024 te verlengen tot en met 31 juli 2024, omdat een nieuwe cao per 1 mei 2024 niet haalbaar blijkt. Deze verlenging is nu afgesproken.

De LHV, LAD en InEen onderhandelen al enige tijd over een nieuwe cao maar het is nog niet gelukt tot een akkoord te komen. De nieuwe cao is ter vervanging van de huidige Cao Hidha en de voormalige Cao voor gezondheidscentra/AHG. Omdat over een aantal onderwerpen nog onderhandeld wordt en er voldoende tijd nodig is voor het raadplegen van de achterban, is besloten de huidige cao enkele maanden te verlengen.

Lees hier meer informatie over de cao Hidha en de salaristabellen.

Eerder nieuws: Huidige Cao Hidha verlengd tot en met 31 juli.

Nieuws

In februari stelde de LHV voor de huidige Cao Hidha 2022-2024 te verlengen tot en met 31 juli 2024, omdat

De NZa heeft de ANW-tarieven 2024 geïndexeerd. Op basis hiervan zijn nu ook de nieuwe (bruto) tarieven voor huisartsen in

De huidige Cao Hidha wordt verlengd tot en met 31 juli 2024. Het streven was de nieuwe Cao Hidha per