Spring naar content

Vraag subsidie voor opleiden personeel aan in augustus

Van 1 tot en met 21 augustus kunt u als huisarts een aanvraag doen voor subsidie vanuit SectorplanPlus, voor opleidingen voor ondersteunend personeel zoals doktersassistenten, praktijkondersteuners of praktijkmanagers.

Medewerkers huisartsenpraktijk

Er zijn drie soorten opleidingen waarvoor werkgevers in de huisartsenzorg subsidie kunnen aanvragen:

  • BBL-opleidingen zoals doktersassistent of apothekersassistent;
  • HBO-(duaal of deeltijd)opleidingen, zoals verpleegkundige, niveau 6; praktijkondersteuner somatiek of GGZ; toegepaste psychologie of management in de zorg.
  • Daarnaast kan subsidie aangevraagd worden voor bijvoorbeeld, praktijkmanagement, spreekuur ondersteuner, ouderenzorg, diabetes specialisatie of voor zij-instromers een herintrederstraject voor doktersassistenten.

De subsidie voor 2022-2023 is van toepassing op opleidingstrajecten die 30 september 2022 of later starten.

(Pro forma)aanvraag uiterlijk 21 augustus

Het ministerie van VWS heeft lang gedaan over de goedkeuring voor deze subsidieregeling, meldt RegioPlus. Daardoor is er nu maar krappe tijd voor het aanvragen. Weet dat u uiterlijk 21 augustus een pro forma aanvraag moet doen, maar daarna heeft u nog tot en met 30 september 2022 de tijd om de aanvraag nader te onderbouwen.  

RegioPlus meldt dat de aanvraagprocedure vereenvoudigd is, na klachten over de regeldruk.

Aanvragen kan via het portal van SectorplanPlus. Daar vindt u ook een handleiding, het programma van eisen en meer handige informatie.  

De Regioplus-werkgeversorganisatie in uw regio kan u ondersteuning bieden. U kunt hier opzoeken welke Regioplus-organisatie in uw regio actief is.

SectorplanPlus
SectorplanPlus 2022-2023 is een vervolg op de SectorplanPlus subsidie die van 2017 tot en met augustus 2022 liep. Het doel is een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten binnen zorg en welzijn, gericht op: instroom en opleiding van nieuw personeel; opscholing van personeel zodat ruimte ontstaat voor instroom van nieuwe mensen; behoud van medewerkers; en het opleiden van extra praktijk-/werkbegeleiders (voor begeleiding van leerlingen).

Lees meer

Alles over werkgeverschap vindt u in ons thema.

Nieuws

In september stemde de Landelijke Ledenvergadering in met de nieuwe Cao Hidha. Nu is de cao via onze website te

In de nieuwe Cao Hidha is afgesproken dat de salarissen voor huisartsen met een dienstverband met 2,8 procent stijgen. Wat

De Landelijke ledenvergadering heeft ingestemd met de nieuwe Cao Hidha. Hierin staan afspraken over onder andere salarisverhoging, een hogere eindejaarsuitkering,