Spring naar content

ELC houdt minister aan toezegging pauzeknop

Tijdens het eerstelijns zorgdebat op 5 juli heeft minister Helder aangegeven de rust te willen terugbrengen rond de jaarverantwoordingsplicht, door het indrukken van de pauzeknop. Wij juichen dit van harte toe en hebben de minister verzocht deze toezegging waar te maken.

Pauzeknop waar maken

Wij hebben samen met de andere partijen uit de Eerstelijnscoalitie (ELC) in een brief aan minister Helder 2 onderwerpen uit het zorgdebat nogmaals onder de aandacht gebracht. Het betreft de toezegging van de minister de verplichting tot jaarverantwoording voor aanbieders met 2 jaar uit te stellen tot boekjaar 2024 (de pauzeknop). Als ELC vragen we de minister deze toezegging gestand te doen en bieden we aan mee te denken over de pragmatische invulling van de pauzeknop.

Intern toezicht

Daarnaast vragen we in de brief nogmaals aandacht voor het verhogen van de getalsgrens naar 50 medewerkers bij het instellen van intern toezicht. Tijdens het debat gaf minister Helder aan hier in het najaar op terug te komen. Ook hierover gaan we graag in gesprek met de minister.

Rust in het proces

We onderstrepen het belang van het terugbrengen van de rust in het proces, kijkend naar alle maatschappelijke en wettelijke uitdagingen waar eerstelijnszorgaanbieders voor staan. We blijven ons inzetten voor een krachtige en toekomstbestendige eerstelijnszorg met zo min mogelijk regeldruk. Hiervoor zullen wij ook in de komende verkiezingscampagne aandacht voor vragen bij de verschillende partijen.

De Eerstelijnscoalitie is een samenwerking van KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, PPN**, NVM, NVvP en ONT.

De PPN (Paramedisch Platform Nederland) wordt gevormd door 6 paramedische beroepsverenigingen, te weten: Ergotherapie Nederland, NVD (Diëtisten), NVH (Huidtherapeuten), NVLF (Logopedisten), OVN (Optometristen Vereniging Nederland), VvOCM (Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)

Lees meer

Alles over de Wtza en onze inzet vind je in ons thema.

Nieuws

Tijdens het eerstelijns zorgdebat op 5 juli 2023 heeft minister Helder aangegeven de rust te willen terugbrengen rond de jaarverantwoordingsplicht,

De stapeling van administratieve lasten, zorgen om huisvestingsproblemen, de sterke toename van private equity partijen en onduidelijkheid over MTVP. Er

Op woensdag 5 juli vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat plaats over eerstelijnszorg. De Eerstelijnscoalitie (ELC)*, waar de LHV