Spring naar content

Geen meldplicht voor artsen over rijgeschiktheid patiënten

Artsen worden niet verplicht om een melding te doen bij het CBR als de medische situatie van een patiënt mogelijk de rijgeschiktheid beïnvloedt. Die verantwoordelijkheid blijft bij de patiënt zelf liggen. Dat is de uitkomst van overleg van KNMG, FMS, LHV en NHG met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De optie voor een meldplicht hing een tijd in de lucht, maar daar zet het ministerie nu niet meer op in. Daar zijn wij tevreden over.

Wachtkamer

In een brief van minister Harbers (I&W) aan de Tweede Kamer heeft hij verbeteringen van het ‘stelsel medische rijgeschiktheid’ uiteengezet.

Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid blijft liggen bij de rijbewijshouder zelf. Zij zijn verplicht om een melding te doen bij het CBR om hun rijgeschiktheid te laten testen als zij twijfelen over hun gezondheid en het effect hiervan op hun rijgeschiktheid.

De voorgestelde wijzigingen (die nog verder moeten worden uitgewerkt) op hoofdlijnen:  

  • Wettelijke plicht bij rijbewijshouder: in de toekomst worden rijbewijshouders wettelijk verplicht zich bij het CBR te melden middels een gezondheidsverklaring na de diagnose van één van de meest risicovolle aandoeningen voor de verkeersveiligheid. Deze wettelijke bepaling en voor welke aandoeningen deze gaat gelden, wordt de komende tijd door het ministerie van I&W nog nader uitgewerkt. Zij zullen daar ook medisch-inhoudelijke deskundigen bij betrekken.
  • Publiekscommunicatie: om de bewustwording over medische rijgeschiktheid in het algemeen te bevorderen, komt er publiekscommunicatie gericht op rijbewijshouders met een aandoening die of met medicijngebruik dat van invloed kunnen zijn op de rijgeschiktheid. In de publiekscommunicatie zal ook aandacht worden besteed aan de nieuwe maatregelen die de minister in zijn kamerbrief heeft voorgesteld. 
  • Informatierol voor artsen: artsen krijgen geen uitlegplicht over de relatie tussen aandoeningen en rijgeschiktheid. Wel hebben artsen een informatierol. De arts kent de medische situatie van de patiënt immers het beste en kan de patiënt informeren dat er een wettelijke meldplicht is. 
  • Screening laagdrempeliger: in plaats van de huidige 75+keuring komt er een laagdrempelige 75+ screening van rijbewijshouders op cognitie, motoriek en visus. Er wordt nog onderzocht of er naast artsen ook andere BIG-geregistreerde zorgprofessionals de screening kunnen uitvoeren. Het CBR besluit dan over de rijgeschiktheid of verwijst zo nodig door voor een aanvullend onderzoek door een medisch specialist. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de 75+ keuring laagdrempeliger wordt en de prijs-kwaliteit verhouding verbetert. Nu moeten mensen soms erg lang wachten voordat ze goedkeuring hebben om hun rijbewijs te verlengen.
    Het standpunt van de KNMG is dat screenings en keuringen niet door de eigen arts worden gedaan. Als artsenverenigingen zullen we kritisch kijken naar die laagdrempeligheid en naar de tijdsinvestering voor artsen die deze screenings uitvoeren. 
  • Bewustwording verhogen bij verlenging rijbewijs: voorafgaand aan en tijdens het verlengen van het rijbewijs in het gemeentehuis wordt de rijbewijshouder gewezen op de regels rondom medische rijgeschiktheid. Dat gebeurt op dit moment nog niet.
  • Betrekken van naasten: directe familieleden of vrienden van een patiënt maken zich soms zorgen over de rijgeschiktheid. Het ministerie van I&W gaat samen met het CBR verkennen of en hoe het proces kan worden verbeterd voor naasten om zich te melden bij het CBR als er ernstige zorgen zijn over de rijgeschiktheid van een direct familielid. Ook willen zij kijken of zij meer handelingsperspectieven kunnen geven hoe naasten zelf in gesprek kunnen gaan met het familielid wanneer zij zich zorgen maken om de rijgeschiktheid. 

De voorstellen van de minister worden op 6 december 2022 besproken in het commissiedebat van I&W over Verkeersveiligheid en wegen.

Nieuws

De stad Rotterdam heeft afgelopen donderdag drie geliefde mensen verloren. Een moeder, een tienerdochter en een huisarts-docent zijn er niet

Na 7 jaar betrokkenheid als kringbestuurder en ambassadeur bij de LHV neemt Jeroen Brendeke afscheid. In de jaren voor (en

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 26 september stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Allereerst de voordracht van