Spring naar content

Geneesmiddelentekorten nemen toe

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zo meldde apothekersorganisatie KNMP onlangs. Uit hun onderzoek blijkt dat 5 miljoen van de 13 miljoen medicijngebruikers in Nederland de gevolgen hiervan hebben ervaren. Het tekort heeft grote impact op het werk van de apotheekhoudende huisarts.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de tekorten. In veel gevallen is er sprake van distributie- en productieproblemen of een toegenomen vraag. Ook speelt mee dat Nederland door lage prijzen en het relatief beperkte inwoneraantal niet als een aantrekkelijke markt wordt gezien voor de fabrikanten.

Gevolgen voor patiënt, apotheker en huisarts

Dit is een zorgelijke ontwikkeling voor veel patiënten. Zij kunnen niet rekenen op een middel dat zij nodig hebben voor hun gezondheid. Dat betekent dat zij aangewezen zijn op een ander middel of dat jij als huisarts – of soms de patiënt – zelf op zoek moet naar een leverancier of apotheek die het middel nog wel op voorraad heeft.

Het geneesmiddelentekort heeft ook grote impact op het werk van apothekers en huisartsen. Als een geneesmiddel niet voorradig is bij de apotheek is overleg nodig tussen huisarts en apotheker om een alternatief medicament te kiezen. Dit kost veel tijd van zowel apotheker als huisarts.

Wat doet de LHV om tekorten te verminderen?

De LHV spant zich samen met o.a. het NHG, de KNMP, de FMS en patiëntenorganisaties in om bestaande regelgeving die tekorten in de hand werken aan te passen en daar waar er tekorten zijn de gevolgen voor patiënt, arts en apotheekhoudende zo klein mogelijk te maken. Dit heeft o.a. geleid tot de Leidraad verantwoord wisselen en de uitstel van de modernisering van het GVS. Daarnaast bepleiten we om bij tekorten het preferentiebeleid aan te passen.

Lees ook ons nieuwsbericht: Geneesmiddelentekort groot impact op werk huisarts

Meer over de apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Alle informatie over de apotheekhoudende praktijk lees je in ons thema.

Nieuws

Uit onderzoek is gebleken dat mannen die drie maanden voor de bevruchting valproaat gebruikten hogere kans hebben op kinderen met

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zo meldde apothekersorganisatie KNMP onlangs. Uit hun onderzoek