Spring naar content

Gesprek met Kuipers neemt onze zorgen absoluut niet weg

Maandagmiddag hebben LHV, VPH en een huisarts namens de actiegroepen Help de huisarts verzuipt en De bezorgde huisarts een gesprek gehad met minister Kuipers, nadat hij last minute had afgezegd voor zijn optreden op de manifestatie van afgelopen vrijdag. In dit gesprek hebben wij onze zorgen over de huisartsenzorg op tafel gelegd en concreet gemaakt wat er moet gebeuren. De reactie van de minister daarop stelt ons niet gerust.

De minister gaf in het gesprek aan dat hij de huisartsenzorg belangrijk vindt. We zien echter nog onvoldoende dat hij zich er bewust van is dat er urgent actie moet worden ondernomen en dat zijn rol daarin van groot belang is.

We hebben duidelijk bij hem aangegeven wat er moet gebeuren:

 • Meer tijd voor patiëntenzorg
  De standaard consulttijd moet naar 15 minuten, de grenzen van het huisartsenaanbod moeten worden gerespecteerd en willen een systeem van vertrouwen in plaats van verantwoording, dus met merkbare vermindering van administratieve lasten.
 • De wachttijden in ggz, sociaal domein en tweede lijn
  We willen dat de wachtlijsten worden aangepakt en dat er door de andere zorg- en hulpverleners wachttijdopvang wordt geboden aan patiënten die op een wachtlijst staan.
 • De druk van de ANW moet verminderen
  Alleen gebruik van de huisartsenposten bij echte spoedklachten, een andere organisatie en verdeling van verantwoordelijkheid voor diensten doen op de huisartsenposten en integrale samenwerking tussen huisartsenposten, ambulances en SEH’s.
 • Voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting
  Gemeenten moeten in hun plannen voldoende ruimte creëren voor huisartsenhuisvesting en de vergoeding moet worden aangepast om verschillen in huisvestingskosten op te vangen.

Weinig gehoor

We vinden nog weinig gehoor bij de overheid voor de door ons aangedragen oplossingen, die écht nodig zijn voor het behoud van de huisartsenzorg. 

Zo zien we in de opzet voor het integraal zorgakkoord nog geen concrete afspraken op deze punten terug. Aard Verdaasdonk, vicevoorzitter LHV: “En dat is nu juist wat we willen: geen algemeenheden en vage toezeggingen, maar concrete én afdwingbare afspraken. In het integraal zorgakkoord, in de contracten, in de bekostiging, enzovoort.”

Minister Kuipers heeft helaas niet zelf kunnen zien hoeveel bezorgde huisartsen, medewerkers en andere sympathisanten er op het Malieveld stonden en hoe breed het pleidooi van onze manifestatie dus wordt gedeeld binnen de huisartsenzorg. Dat is echt een gemiste kans.

Verdaasdonk: “We blijven hameren op de boodschap van de actieweek en het geluid dat we op het Malieveld luid en duidelijk met z’n allen hebben laten horen: als we voor iedereen in Nederland een huisarts willen hebben, moet de druk op de huisartsenzorg nú worden aangepakt. We hebben de minister aangegeven dat als er geen beweging komt, wij niet kunnen uitsluiten dat er in het najaar nieuwe acties van huisartsen komen. “

Vervolg

De komende weken zetten wij alles op alles om in het zorgakkoord goede afspraken te maken voor de huisartsen. Wij houden u op de hoogte daarvan.

Nieuws

Maandagmiddag hebben LHV, VPH en een huisarts namens de actiegroepen Help de huisarts verzuipt en De bezorgde huisarts een gesprek

Zo’n 10.000 mensen kwamen op vrijdagmiddag 1 juli bijeen op het Malieveld in Den Haag voor het afsluitende manifestatie van

Op vrijdag 1 juli hebben we als sluitstuk van de actieweek een grote manifestatie op het Malieveld in Den Haag.