Spring naar content

GGD’en gaan “griepprikpopulatie” vaccineren op uitnodiging van huisartsen

LHV, het ministerie van VWS en GGDGHOR Nederland hebben afspraken gemaakt over de vaccinatie van de “griepprikpopulatie” tussen 18 en 60 jaar. We zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat deze groep het snelste gevaccineerd kan worden door de GGD’en. Door de combinatie van huisartsen die selecteren en uitnodigen en GGD’en die vaccineren, kunnen deze mensen op korte termijn worden ingeënt.

Deze afspraken gaan over patiënten tussen 18 en 60 jaar met een medische indicatie, die normaal gesproken jaarlijks door de huisartsen worden uitgenodigd voor de griepprik. Het betreft ongeveer 1 miljoen mensen. De GGD’en hebben dusdanig weten op te schalen in hun vaccinatiecapaciteit dat zij deze doelgroep snel een plek kunnen bieden. Het ministerie verwacht voldoende voorraad te krijgen aan vaccins die door de GGD’en kunnen worden ingezet.

In het belang van vaccinatietempo én patiëntenzorg

Als LHV toetsen we in elke stap van de vaccinatiestrategie of wat er gevraagd wordt van de huisartsen, ook haalbaar en uitvoerbaar is in de huisartsenpraktijk. Vanwege het grote maatschappelijke belang van de covid-vaccinaties en hun zorgen over hun kwetsbare patiënten dragen huisartsen bij aan de vaccinatiecampagne. Het ministerie van VWS gaf aan dat de inzet van de huisartsen hard nodig was en is om een goede start te kunnen maken. 

De inzet van huisartsen in de vaccinaties tot nu toe is zeer waardevol gebleken. Met het vaccineren van mensen van 60 tot en met 64 jaar en enkele specifieke hoog-risicogroepen hebben zij binnenkort gezamenlijk ruim 1 miljoen mensen ingeënt. Ze hebben er daarmee voor gezorgd dat veel mensen die een hoog risico lopen op een ernstige covid-infectie daar nu goed tegen beschermd zijn.

Deze inzet vraagt wel veel van de huisartsenpraktijken, door de uitvoeringseisen aan de covid-vaccins, de beperkte beschikbaarheid van vaccins en de grote hoeveelheid vragen die patiënten hebben over de vaccinaties. Tegelijkertijd zijn de huisartsen en hun medewerkers hard nodig voor de reguliere patiëntenzorg, zeker met een toenemend aantal covid-patiënten die hun zorg vragen.

Samenwerking huisartsen en GGD’en

Daarom is het goed dat we nu hebben afgesproken dat deze griepprikpopulatie van 18 tot 60 jaar goed en spoedig terecht kan voor vaccinatie, door samenwerking van GGD’en en huisartsen. Huisartsenpraktijken weten als enige welke mensen dit betreft, daarom wordt hen gevraagd deze mensen te selecteren en een uitnodiging te sturen. En de GGD’en kunnen hen dan spoedig een plek bieden voor vaccinatie.

De GGD’en hebben hun vaccinatiecapaciteit in korte tijd fors weten op te schalen. Wel hebben zij nog extra ondersteuning nodig in de vorm van artsen die medisch toezicht houden tijdens de vaccinaties. Daarvoor worden allerlei artsen geworven. Wij vragen huisartsen om, waar mogelijk naast de patiëntenzorg, daar ook een bijdrage aan te leveren.

Verdere uitwerking volgt

Wat deze afspraken in de praktijk precies betekenen, werken we op dit moment verder uit, samen met GGDGHOR en RIVM. We zullen zo snel als mogelijk is huisartsen nader berichten over zaken als de timing, de werkzaamheden en financiering van de inzet van de huisartsen.

Nieuws

In het begin van de coronapandemie heeft de overheid besloten tot een tijdelijke verruiming van de inzagemogelijkheid via het LSP.

Sommige zorgmedewerkers zijn 2 jaar na een coronabesmetting nog ziek. Door deze medewerkers meer tijd te geven voor herstel, hopen

De financiële afwikkeling van de coronacrisis staat nu definitief in de boeken van de verzekeraars. De LHV heeft in april