Spring naar content

GZA organiseert zoveel als mogelijk noodzorg op nieuwe locaties voor asielzoekers

De asielopvang staat in Nederland onder zware druk. In alle 25 veiligheidsregio’s worden daarom nu crisisnoodopvangbedden (CNO) georganiseerd. Om de bewoners van deze nieuwe locaties de minimaal benodigde zorg te kunnen bieden, heeft GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) een noodzorgaanpak ontwikkeld. In dit bericht leest u waaruit die zorg bestaat.

De noodzorgaanpak is een gefaseerd zorgaanbod, bestaande uit twee fases:

Fase 1: Praktijklijn beschikbaar
De Praktijklijn is per direct beschikbaar gesteld voor de CNO-locaties. Dit is de 24/7 telefonische achterwacht van GZA, voor triage, zelfzorgadvies en toeleiding naar de spoedzorg onder verantwoordelijkheid van een regie-huisarts. Deze eerste zorgvoorziening voorkomt een directe toeleiding naar lokale huisartsen, HAP en SEH. Alleen op het moment dat iemand met spoed moet worden gezien, krijgt de patiënt het advies zich bij de HAP of SEH te melden. De Praktijklijn verzorgt dan een overdracht. 

Fase 2: Fysieke zorg
Om zo snel mogelijk ook fysieke zorg op de CNO-locaties te kunnen bieden, organiseert GZA waar mogelijk zelf de huisartsenzorg. Op het moment kan het zijn dat dit door gebrek aan capaciteit op locaties niet lukt, maakt GZA inzichtelijk welke zorgaanbieders een rol kunnen spelen. Het uitgangspunt in fase 2 is dat er zo min mogelijk beroep wordt gedaan op de reguliere huisartsenzorg. Mocht dit wel noodzakelijk zijn, dan vindt de LHV het belangrijk dat de volgende randvoorwaarden zijn geregeld:

  1. Vergoeding van de tolkentelefoon.
  2. Een goede spreiding. Zijn er voldoende huisartsen voorhanden in de buurt?
  3. Een goede dossiervoering en overdracht.
  4. Vergoeding van de zorg voor asielzoeker, statushouder en professional.

We houden u via de LHV-website en nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen in de uitvoering van fase 2.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen via crisisnoodzorg@gzasielzoekers.nl.

Lees meer

Alles over asielzoekers en statushouders vindt u in ons thema.

Nieuws

De afgelopen weken was het even stil rondom het integraal zorgakkoord. Het ministerie van VWS was een volgende versie van

Er is een zorgelijke situatie ontstaan bij 3 huisartsenpraktijken van aanbieder Co-Med in de Bredase wijk Haagsche Beemden, zo blijkt

Zoals we vorige week vrijdagmiddag – toen het bericht van VWS naar buiten kwam – al lieten weten, zijn ook