Spring naar content

Marjolein Tasche wordt de nieuwe voorzitter van de LHV

De Landelijke Ledenvergadering heeft Marjolein Tasche benoemd als nieuwe voorzitter van de LHV. Vanaf 1 januari 2024 is zij het boegbeeld van onze vereniging. Marjolein Tasche is van origine huisarts en heeft een sterke binding met de eerstelijn, zij combineert dit met jarenlange ervaring als bestuurder van ziekenhuizen en in verenigingen zoals de NVZ. De benoemingscommissie is ervan overtuigd dat zij de positie van huisartsen kan versterken en huisartsen verenigen. De afgevaardigde huisartsen in de ledenvergadering waren het daar volmondig mee eens.

Marjolein Tasche neemt per 1 januari a.s. het voorzitterschap over van Aard Verdaasdonk, die deze rol in de afgelopen periode heeft waargenomen.  

Sterke en verbindende voorzitter

‘Wij geloven dat we in Marjolein Tasche niet alleen een sterke en verbindende voorzitter hebben gevonden, maar ook een zeer ervaren bestuurder die zowel de landelijke als regionale vraagstukken in de zorg kent‘, zegt huisarts en LHV-ambassadeur Maurits Westein, voorzitter van de benoemingscommissie. ‘Marjolein is 10 jaar huisarts geweest, promoveerde op een huisartsgeneeskundig onderwerp, heeft voor het NHG gewerkt en heeft als bestuurder van ziekenhuizen tal van initiatieven ondernomen om de samenwerking met huisartsen te versterken.’

Marjolein Tasche zelf reageert op haar benoeming: ‘Ik zie er enorm naar uit me in te zetten voor de huisartsenzorg, voor en met de huisartsen. Nu en in de toekomst zijn er veel opgaven in de zorg, ook voor de eerste lijn. Ik zie naast uitdagingen ook kansen waarbij huisartsen een belangrijke rol spelen. Met het team van de LHV en de samenwerkingspartners wil ik graag een bijdrage leveren aan het goed en toegankelijk houden van de zorg. Samenwerking is voor mij een sleutelwoord.’

Stappen in de werving van een nieuwe voorzitter

In maart is de vaste benoemingscommissie gestart met de eerste stappen in de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Deze commissie bestaat uit 3 afgevaardigde huisartsen uit de Landelijke Ledenvergadering die door de ledenvergadering benoemd zijn en 2 leden van het landelijke LHV-bestuur. Deze commissie heeft een voorstel voor een profiel van de nieuwe voorzitter opgesteld, dat eind mei is vastgesteld in de ledenvergadering. Met dit profiel zijn de afgelopen maanden kandidaten benaderd, en hebben zich kandidaten gemeld naar aanleiding van de vacature. De benoemingscommissie heeft een selectie gemaakt, met een aantal kandidaten gesproken en vervolgens een kandidaat voorgedragen. De ledenvergadering heeft deze nu benoemd.

Lees meer

  • het bestuur van de LHV
  • de LHV; hier zijn o.a. de statuten van de LHV te vinden (voor leden) waarin ook de benoemingsprocedure voor bestuursleden is beschreven.

Nieuws

Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen VWS, Zorgverzekeraars Nederland en LHV, NHG en InEen over de stagnatie

Hoe kan je als huisarts bijdragen aan een schonere wereld? Naast het e-book De groene huisartsenpraktijk zijn er nu ook

Het LHV-bestuur sprak in de Landelijke Ledenvergadering met de afgevaardigde ambassadeurs over de stand van zaken rond de IZA-afspraken. De