Spring naar content

Ledenvergadering stelt profiel nieuwe LHV-voorzitter vast

De nieuwe voorzitter van de LHV moet een geaccepteerd boegbeeld van de huisartsen zijn, een stevige onderhandelaar met bestuurlijke ervaring en leiderschap en iemand die de zorg goed kent. We zoeken een voorzitter die inspirerend is en die huisartsen en ook de partijen om ons heen kan verbinden. Ook gaat de voorkeur uit naar een huisarts, als kandidaten gelijk geschikt zijn. Dit en meer staat in het profiel voor de nieuwe LHV-voorzitter, dat de Landelijke ledenvergadering heeft vastgesteld.

De benoemingscommissie heeft de Landelijke Ledenvergadering dit profiel voor de nieuwe voorzitter voorgesteld. Mede op basis van wat LHV-leden via de ambassadeurs of direct via een speciaal mailadres in de afgelopen periode hebben meegegeven over wat zij belangrijk vinden in het profiel van de nieuwe voorzitter. Met dit profiel gaan wij de komende tijd op zoek naar de beste voorzitter voor de LHV in de huidige fase van onze vereniging en ontwikkelingen in de zorg.

Extra ledenvergadering

De LHV-ambassadeurs hebben een aantal weken geleden gevraagd of de werving en uiteindelijke benoeming van de nieuwe voorzitter mogelijk versneld kunnen worden. Daarom is gekozen voor een extra ledenvergadering, die op 9 mei plaatsvond. Tijdens deze bijeenkomst met de afgevaardigde ambassadeurs die de ledenvergadering vormen hebben zij het voorgestelde profiel vastgesteld.

Vervolgstappen

Nu het profiel is vastgesteld, zijn dit nu de volgende stappen in de werving en benoeming van een nieuwe voorzitter voor de LHV:

– De vaste benoemingscommissie (bestaande uit 3 afgevaardigde huisartsen uit de Landelijke Ledenvergadering die door de ledenvergadering benoemd zijn en 2 leden van het landelijke LHV-bestuur) versterkt zich voor de werving met een externe, onafhankelijke procesbegeleider. Ook is een bureau voor werving ingeschakeld dat heeft geadviseerd over het profiel.

– De benoemingscommissie draagt vervolgens een kandidaat voor, de ledenvergadering besluit of zij deze benoemt als voorzitter. De verwachting is dat dit besluit in september valt, maar mogelijk valt hierin nog tijd te winnen bij een soepele procedure.

Bekijk ook

Lees meer over…

  • het bestuur van de LHV
  • de LHV; hier zijn o.a. de statuten van de LHV te vinden (voor leden) waarin ook de benoemingsprocedure voor bestuursleden is beschreven.

Nieuws

We hebben, samen met het NHG, gereageerd op de internetconsultatie voor een Algemene Maatregel van Bestuur. Die maatregel beschrijft hoe

Afgelopen voorjaar zijn we samen met andere partijen in de spoedzorg gestart met publiekscommunicatie. Via een toolkit met middelen die

Om het valrisico bij ouderen te verminderen gaan gemeenten in 2024 inzetten op gerichte valpreventie. Ouderen met een verhoogd valrisico