Spring naar content

Mogelijk samengaan LHV en VPH in nieuwe fase

De Landelijke Ledenvergadering van de LHV heeft zich positief uitgesproken over het samenwerkingsconvenant tussen LHV en VPH en het bijbehorende stappenplan met planning. Ook de Algemene Ledenvergadering van de VPH heeft haar bestuur vertrouwen gegeven om vervolgstappen te zetten. Daarmee gaat de beoogde fusie van de twee huisartsenorganisaties een nieuwe fase in: de besluitvorming wordt voorbereid voor het vormen van een toekomstbestendige huisartsenvereniging. In dit bericht leest u wat dat betekent.

Welke stappen zijn genomen?

De Landelijke Ledenvergadering heeft in het voorjaar akkoord gegeven op het uitwerken van een intentieverklaring tot een voorstel voor samengaan van de twee verenigingen. Er is een stuurgroep ingericht, die in de afgelopen periode heeft verkend of de beoogde samenwerking haalbaar en wenselijk is en hoe deze kan worden vormgegeven. Uit de gemaakte analyses blijkt dat er veel voordelen zitten aan een mogelijk samengaan, omdat de verenigingen elkaar versterken (zie kader Voordelen en aandacht voor).

Waar staan we nu?

Beide ledenvergaderingen geven hun bestuur ruimte voor vervolgstappen volgens het door de stuurgroep voorgestelde samenwerkingsconvenant. In dit samenwerkingsconvenant wordt de besluitvorming voor het samengaan in een nieuwe gezamenlijke vereniging voorbereid per 1 april 2023. Het gaat in op de doelstellingen die we met de beoogde samenwerking nastreven, de daarbij horende toekomstvisie en de stappen die nodig zijn om daartoe te komen.

Welke stappen volgen?

De stuurgroep gaat de beoogde fusie verder voorbereiden volgens het stappenplan en de tijdslijn in het samenwerkingsconvenant. Onder meer worden het voorgenomen besluit tot fusie en de conceptstatuten van de nieuwe gezamenlijke vereniging opiniërend aan de Landelijke Ledenvergadering voorgelegd. Het definitieve fusievoorstel staat op de agenda van de Landelijke Ledenvergadering op 8 maart. Rond die tijd krijgen alle leden de gelegenheid zich hierover uit te spreken.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in ons bericht van 7 april 2022, LHV en VPH verkennen een mogelijk samengaan.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze berichtgeving? U kunt met uw vragen terecht bij het bestuurssecretariaat van de LHV via bestuurssecretariaat@lhv.nl.   

Voordelen en aandacht voor

Uit de door de stuurgroep gemaakte analyses komt onder andere naar voren:

  • De beoogde samenwerking zorgt voor een krachtigere stem en de beoogde samenwerkingspartners kunnen efficiënter te werk gaan als stevige onderhandelingspartner namens de huisartsen.
  • Er is één centraal aanspreekpunt voor álle huisartsen. Dat is volgens de verenigingen nodig voor het behoud van de huisartsenzorg, de kernwaarden, het praktijkhouderschap, de kleinschaligheid en voor persoonsgerichte zorg.
  • Een belangrijk aandachtspunt is dat alle huisartsen zich in het beoogde samenwerkingsverband herkennen en zich daarbinnen gehoord voelen. Het principe “één vereniging, één lid, één stem” zal dan ook nader uitgewerkt worden in de documentatie waarin de beoogde samenwerking wordt vormgegeven.

Nieuws

Kent u de praktijk als geen ander, weet u wat er speelt bij onze leden en in de zorg, bent

De hoge inflatie en sterk stijgende energiekosten raken veel Nederlanders in hun portemonnee. Dat geldt ook voor werknemers in de

Om te komen tot een verantwoorde wisseling van een medicijn met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon zijn in