Spring naar content

“Mooie uitkomst IZA-onderhandelingen: alle praktijken kunnen al volgend jaar met MTVDP aan de slag”

Auteur: Aard Verdaasdonk

LHV-bestuurder en huisarts Aard Verdaasdonk

Deze week is de leidraad ‘Meer tijd voor de patiënt’ rondgekomen. Deze leidraad is het resultaat van onderhandelingen de afgelopen maanden tussen de LHV en de zorgverzekeraars, over een van onze voorwaarden voor het ondertekenen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). In deze blog maakt LHV-vicevoorzitter en huisarts Aard Verdaasdonk de balans op: “Nog sneller dan in het IZA stond, wordt Meer tijd voor de patiënt nu voor alle praktijken bereikbaar”.

Het verschijnen van de leidraad ‘Meer tijd voor de patiënt’ is een belangrijke, volgende stap in onze besluitvorming over het Integraal Zorgakkoord. En eentje die ons als landelijk bestuur positief stemt. Want we hebben een duidelijk en positief antwoord gekregen op onze eis: we willen dat alle huisartsenpraktijken gebruik kunnen maken van Meer tijd voor de patiënt en dus dat de zorgverzekeraars aantoonbaar maken dat ze dit aan alle praktijken gaan aanbieden. Dat is ook wat er nu voorligt.

Dat resultaat is er niet zomaar gekomen.  We hebben begin september als LHV gezegd: nee, dit IZA gaan we niet op deze manier nu ondertekenen. We hebben meer vertrouwen nodig en meer concrete uitwerking om te zien wat de intenties uit het IZA echt gaan betekenen in de praktijk. We hebben daarbij 2 voorwaarden gesteld waarvan wij tegen de andere partijen zeiden: laat hiermee nou zien dat het jullie menens is, om ons vertrouwen in het IZA als geheel te doen groeien. Op voorwaarde 1 (hogere en gedifferentieerde tarieven voor de ANW-zorg) kregen we eind september van de NZa al positief bericht.

Lastig proces

Voorwaarde 2, misschien wel de allerbelangrijkste, was: meer tijd voor de patiënt. En dan écht: niet alleen op papier de intentie zoals die in het IZA staat geformuleerd, maar het duidelijk terugzien in het aanbod van de zorgverzekeraars aan alle huisartsenpraktijken. Dat proces is een stuk lastiger verlopen.

We hadden immers al eerder (in een hoofdlijnenakkoord) afspraken met de verzekeraars gemaakt over Meer tijd voor de patiënt (MTVDP). Dus het moest nu echt beter, concreter en met meer garanties om ons te overtuigen. Het heeft tijd gekost om het vertrouwen te doen groeien en tot die concrete en juiste uitwerking te komen. Gelukkig met een goed onderhandelingsresultaat, in de vorm van een leidraad MTVDP en afspraken over de prestatie zoals die in de contracten moet komen.

Onderhandelingsresultaat: een leidraad en prestatie

Wat er nu op tafel ligt, is een voorstel om alle huisartsenpraktijken in één jaar tijd de kans te geven om – met financiering vanuit de zorgverzekeraar – Meer tijd voor de patiënt te gaan toepassen in de praktijk. Dat is sneller dan in het IZA stond, want daarin stond dat een kwart van de praktijken in 2023 zou kunnen starten. Wij wilden liever zoveel mogelijk praktijken binnen een jaar al die kans bieden. Dat is dus gelukt.

In de leidraad staan de interventies beschreven waarmee je als praktijk Meer tijd voor de patiënt kunt creëren. We hebben geijverd voor interventies waar je als huisartsen en als praktijk echt profijt van hebt in het creëren van meer tijd voor patiëntenzorg, zoals we hebben geleerd uit de pilots in het land. Dat gaat niet alleen om langere consulten, maar ook mogelijkheden voor andere manieren van werken in de praktijk.

De zorgverzekeraars stellen van hun kant enkele voorwaarden, die in de leidraad ‘hordes’ worden genoemd, die zijn: het doen van intervisie, aansluiten bij een regionaal plan en een bepaald aantal interventies uitvoeren. We hebben er op ingezet dat die voorwaarden zo gemakkelijk mogelijk te behalen zijn. De zorgverzekeraars schrijven niet voor welke interventies je moet oppakken. En je hoeft het niet allemaal alleen te doen, maar de regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) hebben de taak je daarmee te helpen. Als praktijken beslis je in de regio samen met welke interventies, uit de bijgevoegde lijst in de leidraad, jullie aan de slag willen en geven jullie de RHO de opdracht die voor jullie uit te werken.

Dit is in de notendop wat je gaat aantreffen in de leidraad. Wil je weten hoe het precies zit? Lees de leidraad en de toelichting die we daarbij hebben gemaakt.

Wat betekent dit voor de besluitvorming?

Als we kijken naar de twee voorwaarden die we hebben gesteld voor het IZA, dan vinden wij als bestuur dat aan die voorwaarden is voldaan. Daarmee is de kous niet af. Want er staan ook veel andere punten in het IZA die ons als huisartsen raken en nog veel aandacht moeten krijgen. Bijvoorbeeld de afspraken over de ggz en de afspraken met de gemeenten over huisvesting. Daar moeten we echt bovenop zitten om een goede uitwerking te krijgen waarbij de huisarts niet meer wordt belast. Dat zijn allemaal uitwerkingen die nog uit het IZA-proces moeten komen, de komende tijd. Uiteindelijk willen we voor alle punten waarmee we op het Malieveld stonden via het IZA verbetering voor elkaar krijgen.

We hebben als bestuur de afweging gemaakt: zijn er voldoende voordelen aan ondertekening, hebben we er positieve, échte verbeteringen voor huisartsen uit kunnen slepen? Wij vinden van wel. En we maken de balans op: wegen de voordelen van ondertekening op tegen de risico’s? Die balans slaat voor ons positief uit. Wij verwachten met het tekenen van het IZA dat we kunnen rekenen op concrete verbeteringen om de huisartsenzorg nu en in de toekomst goed te kunnen borgen. Als we het IZA tekenen, zullen we daar alert op blijven, want ons vertrouwen moet nog wel verder gevoed worden. Ondertekening geeft ons de plek aan tafel om te sturen op naleving (deze desnoods af te dwingen) en de uitwerkingen mee vorm te geven.

De komende weken blijven wij samen met de regionale ambassadeurs jullie voorzien van de benodigde informatie. Ga er regionaal ook vooral met elkaar over in gesprek. Ik raad iedereen ook aan om deel te nemen aan een van de twee webinars die we op 12 en 17 januari organiseren over het IZA. Aan die webinars is ook de besluitvorming over het IZA gekoppeld. Aanmelden kan binnenkort. En dan maken we eind januari in de landelijke ledenvergadering met elkaar de balans op en nemen we een besluit. Zelf kijk ik er naar uit om in mijn praktijk met Meer tijd voor de patiënt aan de slag te kunnen gaan en ik ben benieuwd hoe jullie de voorstellen beoordelen.”

Aard Verdaasdonk

Vicevoorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging

Bekijk de toelichting en leidraad Meer tijd voor de patiënt
Bekijk onze themapagina over het IZA

Meer columns

Beweging

Als vertegenwoordiger van de huisartsen hebben we het verminderen van administratieve lasten al jaren hoog op de politieke agenda staan.

Thuis in de eerstelijn

Na jaren als ziekenhuis-bestuurder heb ik mijn rentree in de eerstelijn gemaakt als voorzitter van de LHV. Dat is als

Er wordt veel gezegd en geschreven over de grote uitdagingen voor de zorg. Groeiende zorgvraag, krapte aan zorgverleners, oplopende kosten,