Spring naar content

Nieuw competentieprofiel benadrukt belang leiderschap  

De Huisartsopleiding Nederland, LHV en NHG hebben deze week het nieuwe competentieprofiel van de huisarts gepubliceerd. Hierin wordt beschreven wat je als huisarts nodig hebt om goed medisch te kunnen handelen én wat je nodig hebt op andere gebieden, zoals leiderschap, wetenschap en communicatie met patiënten. Het profiel wordt vooral gebruikt voor het opleiden van huisartsen.

Centraal in het profiel staan de competenties op het gebied van Medisch handelen. Daarnaast zijn er 6 andere competentiegebieden die ondersteunend zijn aan het medisch handelen. Die aanvullende gebieden zijn: Arts-patiënt-communicatie, Samenwerking, Leiderschap, Maatschappelijk handelen, Kennis en wetenschap, en Professionaliteit. 

Klik hier om het vernieuwde competentieprofiel te downloaden en een uiteenzetting van die competentiegebieden te lezen.

LHV: meer aandacht voor leiderschap en organisatie 

In het nieuwe competentieprofiel is meer aandacht voor leiderschap en organisatievaardigheden. We vinden het als LHV belangrijk dat je als huisarts in het werk in de praktijk leiderschap kunt pakken en dat je meewerkt aan hoe de zorg in de praktijk wordt georganiseerd.  

Leiderschap staat in het profiel voor: 

  • medisch leiderschap: handelen vanuit een visie op de zorg, gericht op kwaliteit en continue ontwikkeling; 
  • persoonlijk leiderschap: verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling en functioneren;  
  • en organisatorisch leiderschap: samenwerken met anderen aan continuïteit van zorg en bedrijfsvoering in de praktijk. 

Hilly ter Veer, huisarts en bestuurslid LHV: “Huisartsenzorg is teamwork. De organisatie ervan is niet alleen verantwoordelijkheid van de praktijkhouder, maar daar kunnen alle huisartsen op hun eigen manier aan bijdragen. Bijvoorbeeld het aansturen van het team of de organisatie van samenwerking met andere zorgverleners in de omgeving. In het vernieuwde competentieprofiel wordt dat eens te meer duidelijk. Die nadruk op leiderschap laat ook goed zien dat het huisartsenvak meer te bieden heeft dan alleen de medische inhoud en dat maakt het juist zo mooi en divers. Bovendien: door leiderschap te tonen in het borgen van continuïteit, draag je bij aan betekenisvolle en toekomstbestendige huisartsenzorg” 

Daarnaast is er nog een bijkomend voordeel: “Hoe meer je je bekwaamt in de organisatorische kant van het huisartsenvak, hoe lager de drempel wordt om zelf praktijkhouder te worden. En we weten dat dat is wat veel jonge huisartsen uiteindelijk willen.” 

Input vanuit het werkveld 

Als LHV zijn we – net als het NHG en de LOVAH (vereniging van aios huisartsgeneeskunde) – betrokken bij de vernieuwing van dit profiel. Wij brengen als LHV daarbij in wat je als huisarts in het dagelijks werk meemaakt en daarom nodig hebt aan kennis en competenties. Het vak van huisarts is heel divers én voortdurend in ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat ook het competentieprofiel, waarin we beschrijven wat je als huisarts doet en moet kunnen, regelmatig wordt geüpdatet.  

Zo willen we eraan bijdragen dat aankomend huisartsen tijdens de huisartsopleiding daar goed voor worden opgeleid en aan het einde van de opleiding zijn klaargestoomd om het mooie vak van huisarts met verve te kunnen vervullen.  
Daarbij past ook onze inzet voor de Profclass voor aios, waarmee er nieuw en extra onderwijs over praktijkmanagement beschikbaar is gekomen voor alle huisartsenopleidingen in Nederland.  

Over het competentieprofiel 

Het competentieprofiel geeft aan welke competenties je als huisarts gebruikt om het basisaanbod huisartsenzorg te bieden en om te werken vanuit de kernwaarden van de huisartsenzorg. Het profiel wordt gehanteerd om te zorgen dat je deze competenties tijdens de huisartsopleiding kunt ontwikkelen en daarna kunt blijven onderhouden. Zo is het gekoppeld aan het landelijk opleidingsplan, dat beschrijft hoe de huisartsenopleidingen in Nederland de opleiding tot huisarts inrichten, en dat deze week ook is gepubliceerd.  

Download het vernieuwde competentieprofiel via onderstaande link.

Nieuws

Na een uitgebreide toelichting kon de ledenvergadering op 28 november unaniem instemmen met het onderhandelingsresultaat voor de cao huisartsenzorg. De

Veel huisartsen ervaren problemen met praktijkhuisvesting. Voor dit urgente thema dringt de LHV aan op oplossingen. Samen met diverse landelijke

Veel huisartsen ervaren problemen met praktijkhuisvesting. Voor dit urgente thema dringt de LHV aan op oplossingen. Samen met diverse landelijke