Spring naar content

NZa-tarieven 2023 bekend

De tarieven voor 2023 voor de huisartsenzorg zijn bekend. Zo worden de inschrijf- en consulttarieven geïndexeerd, komt er een nieuwe postcodelijst voor opslagwijken en vervallen de COVID-regelingen. In dit bericht zie je de tarieven en alle wijzigingen op een rij.

We informeren je over de nieuwe inschrijftarieven en de volgende wijzigingen:

  • Apart moduletarief voor opslagwijken
  • Nieuwe postcodelijst opslagwijken
  • Vervallen COVID-regelingen
  • Vervallen OPEN-tarief
  • Aanpassing declaratievoorwaarde IUD (spiraaltje)
  • Aanpassing declaratievoorwaarden informatieverstrekking
  • Aanpassing prestatieomschrijving Ondersteuning & Infrastructuur

De wijzigingen vind je later dit jaar terug in de LHV Declareerwijzer 2023.

Apart tarief voor opslagwijken

Momenteel zijn er acht verschillende inschrijftarieven (voor vier leeftijdscategorieën, met en zonder opslag voor patiënten die in een zogenaamde opslagwijk wonen). Per 1 januari 2023 komen de vier inschrijftarieven met de opslag te vervallen. In de plaats daarvan komt er een apart tarief: ‘Opslag inschrijving verzekerden woonachtig in een opslagwijk’. Deze vergoeding wordt dus losgekoppeld van het inschrijftarief. De opslag is, afgezien van indexatie, niet gewijzigd en bedraagt in 2023 € 5,78 per kwartaal. Ook blijft de postcode bepalend voor de declaratie.

Huisartsenpraktijken krijgen vaak afwijzingen als de zorgverzekeraar een andere postcode in het systeem heeft staan dan de huisartsenpraktijk. De NZa heeft inmiddels uitgesproken dat het BRP-adres (waarvan de zorgverzekeraar uitgaat) leidend is voor de declaratie van de opslag. Huisartsenpraktijken moeten dan wel over deze gegevens kunnen beschikken. Het overleg met zorgverzekeraars en de NZa hierover loopt nog.

Nieuwe postcodelijst opslagwijken

De postcodelijst die bepalend is voor de declaratie van de opslagvergoeding wordt eens in de vier jaar opnieuw vastgesteld. Wijken en buurten kunnen immers veranderen, bijvoorbeeld doordat de bevolkingssamenstelling verandert door nieuwbouwprojecten. Daardoor wordt een deel van de postcodes die nu op de lijst staan per 1 januari 2023 vervangen door andere postcodes. De huidige en nieuwe postcodelijsten vindt u hier.

Vervallen COVID-vergoedingen

Sinds 1 maart 2020 bestaan er speciale vergoedingsregelingen vanwege COVID-19, waaronder de mogelijkheid om het tarief voor intensieve zorg te declareren voor een visite aan een patiënt met (een verdenking op) een COVID-besmetting. Deze regelingen komen per 1 januari 2023 te vervallen, ondanks het dringende verzoek van de LHV om deze vergoedingen niet te schrappen. We inventariseren nu welke gevolgen dat heeft voor de afspraken over bijvoorbeeld het (vervroegd) overnemen van COVID-patiënten uit het ziekenhuis.

Vervallen vergoeding deelname OPEN

De vergoeding voor deelname aan het OPEN-programma is indertijd voor drie jaar vastgesteld. Per 1 januari 2023 komt deze vergoeding te vervallen.

Aanpassing declaratievoorwaarde IUD (spiraaltje)

De voorwaarden voor declaratie van het tarief voor het spiraaltje en het implantatiestaafje worden per 1 januari 2023 aangepast. Nu kun je dit tarief declareren voor het plaatsen van een spiraaltje en voor het implanteren of verwijderen van een etonogestrel implantatiestaafje. Vanaf 1 januari 2023 geldt dit tarief zowel voor het plaatsen van een spiraaltje of het implanteren van een implantatiestaafje als voor het verwijderen van een spiraaltje of een implantatiestaafje.

Aanpassing declaratievoorwaarden informatieverstrekking

De voorwaarden voor declaratie van het tarief voor informatieverstrekking worden per 1 januari 2023 aangepast. Het tarief kan worden gedeclareerd als zowel het verzoek om informatie als het verstrekken van informatie schriftelijk is gedaan (digitaal geldt ook als schriftelijk).

Aanpassing prestatieomschrijving Ondersteuning & Infrastructuur

Ondersteuningsorganisaties hebben persoonsgegevens van patiënten nodig om de O&I-prestaties te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. In de prestatieomschrijvingen van O&I wordt vanaf 1 januari 2023 duidelijker de relatie gelegd tussen de ondersteunende O&I-activiteiten en de daadwerkelijke zorgverlening door huisartsen. Deze aanpassing moet de juridische risico’s van het delen van persoonsgegevens van patiënten met de ondersteuningsorganisaties verkleinen.

Lees meer

Alles over declareren en tarieven vind je in ons thema.

Nieuws

De LHV wil in het ontwerp van de toekomstige bekostiging van de huisartsenzorg inzetten op een vereenvoudiging van de bekostiging.

Welk tarief je op Goede Vrijdag, 5 mei of een andere erkende feestdag mag declareren, hangt ervan af of jouw

De beroepen van LHV, VPH en DBH over de huisartsentarieven zijn door het CBb gegrond verklaard. De NZa moet nu