Spring naar content

Tegemoetkoming voor DVZA-kosten van huisartsenpraktijken

We hebben er lang voor gepleit en nu hebben we eindelijk een financiële regeling kunnen treffen voor de DVZA-kosten. Veel huisartsenpraktijken die aan OPEN deelnamen en hun patiënten online inzage via een PGO aanbieden, werden met onverwachte DVZA-kosten vanuit hun HIS-/DVZA-leverancier geconfronteerd. Binnenkort ontvangen deze praktijken een tegemoetkoming in de gemaakte kosten, via de leverancier.

De DVZA is een soort ‘stekker’ waardoor patiënten via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) hun gegevens in het HIS kunnen inzien. 

In opdracht van LHV, InEen en NHG heeft Stichting Legio de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar:

  • een oplossing voor de onverwachte kosten voor huisartsenpraktijken voor de DVZA;
  • een technische oplossing voor een toekomstbestendige interoperabiliteit tussen HIS’en en andere systemen waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld.

Er is nu een financiële regeling voor huisartsenpraktijken, als tegemoetkoming voor de DVZA-kosten van de afgelopen OPEN-jaren en tot en met mei 2024.

Financiële tegemoetkoming voor praktijken

Uit het onderzoek van Stichting Legio is gebleken dat de HIS-leveranciers hebben gekozen voor een grote variëteit aan technische oplossingen (aansluiten op LSP+, zelf ontwikkelen van een DVZA of deze ontwikkeling uitbesteden aan een andere leverancier). Daardoor verschilt de hoogte van de beheerskosten die bij huisartsenpraktijken in rekening zijn gebracht sterk. Zo wordt bijvoorbeeld LSP+ gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland en hoeven praktijken daar geen kosten voor te betalen. In weer andere gevallen worden er kosten onder de noemer DVZA doorberekend terwijl het gaat om kosten voor een HIS-functionaliteit en dus eigenlijk niet om DVZA-kosten.

Sindskort is er duidelijkheid. In ons nieuwsbericht van 2 mei 2024 lees je meer.

Jouw praktijk ontvangt deze compensatie via een korting op de factuur dan wel een creditfactuur van je HIS-/DVZA-leverancier. Zo heb je daar als praktijk zelf geen werk aan. De compensatie voor de jaren 2021 tot en met mei 2024 wordt verrekend met je reguliere factuur voor 2024.

Vragen?

Als je vragen hebt over het uitvoeren van de financiële compensatie, neem dan contact op met je HIS-/DVZA-leverancier.

Achtergrond: de problemen met de DVZA

Om te zorgen dat patiënten online inzage kunnen krijgen in hun eigen medische gegevens via een PGO, is er een DVZA nodig. Dat is als het ware de ‘stekker’ aan de HIS-kant om een PGO toegang te geven voor inzage in die gegevens in het dossier van de patiënt, zoals afgesproken in de richtlijn H-EPD. Bij deze DVZA liepen huisartsenpraktijken tegen problemen aan: 1) De keuze voor de invulling van de DVZA-oplossing werd gemaakt door HIS-leveranciers, waardoor praktijken geen vrije keuze hadden in welke DVZA ze gebruiken. 2) HIS-leveranciers brachten huisartsenpraktijken beheerskosten in rekening voor de DVZA. Dit kwam voor huisartsenpraktijken onverwacht.

Als LHV vinden we dat geen terechte situatie. Daarom hebben wij gepleit voor:

  • een uniforme, structurele oplossing voor de DVZA. We willen een oplossing die multi-inzetbaar gaat zijn, zodat die ook voldoet bij andere gegevensuitwisselingen die in de toekomst gewenst zijn;
  • een compensatie voor de kosten die bij huisartsenpraktijken in rekening worden gebracht voor de DVZA met een adequate beheerskostenregeling voor de toekomst

Meer over online inzage

Bekijk de themapagina Online inzage.

Nieuws

Heb jij meegedaan aan OPEN in de periode van 2019 t/m 2022? Dan heb je waarschijnlijk recht op compensatie van

Per 1 januari 2024 wordt het verplicht voor huisartsen om recepten elektronisch naar de apotheek te sturen. Vanaf 1 juli

Elke praktijk heeft er wel eens mee te maken: een huisarts of een van de andere medewerkers valt door ziekte