Spring naar content

Trekking steekproef NZa-kostenonderzoek 3 juli bekend

Het NZa kostenonderzoek vindt plaats op basis van een steekproef onder huisartsenpraktijken. Op 3 juli ontvangen de getrokken praktijken de uitnodiging via een aangetekende brief. De geselecteerde praktijken zijn op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg verplicht om kosteloos gegevens aan te leveren. In dit bericht lees je meer over de steekproef.

In april van dit jaar kondigde de NZa de start aan van het kostenonderzoek om de maximumtarieven voor de huisartsenzorg te herijken. Het onderzoek vindt plaats over het jaar 2022, het meest actuele afgeronde kalenderjaar. De herijkte tarieven gaan in per 2025.

Deelname aan de steekproef

Geselecteerde praktijken krijgen de keuze om mee te doen aan de pilot-uitvraag. Deze loopt van 17 juli tot 18 augustus. Je bent dan eerder klaar met de gegevensverzameling en helpt mee het ontwikkelde uitvraagsjabloon verder aan te scherpen. Voor de overige geselecteerde praktijken, die niet aan de pilot-uitvraag deelnemen, start de gegevensverzameling op 11 september. De uitvraag heeft een doorlooptijd van 6 weken.

We weten dat meedoen aan de gegevensverzameling van het kostenonderzoek een enorme belasting is voor de huisartspraktijken. In de overleggen voorafgaand aan dit onderzoek heeft de LHV erop aangedrongen om de belasting zo beperkt mogelijk te houden. De NZa heeft daarom bij de selectie van het uitvoerende bureau zwaarwegend gekeken naar hoeveel hands on ondersteuning het bureau biedt.

LHV biedt leden financiële tegemoetkoming

Daarnaast stelt de LHV een financiële tegemoetkoming beschikbaar aan de huisartsen die lid zijn van de LHV en mee moeten werken aan de gegevensverzameling. Praktijken die hun gegevens moeten aanleveren dragen immers bij aan de herijking van de praktijkkosten voor alle praktijken. Daar wachten wij al geruime tijd op en daar moet wat ons betreft ook wat tegenover staan.

Ben je geselecteerd?

Voorafgaand aan de uitvraag, in de week van 4 september, neemt Sira Consulting* contact op met alle geselecteerde praktijken. Voor alle inhoudelijke vragen rondom de steekproef en de gegevensverzameling kun je contact opnemen met de NZa via info@nza.nl met als onderwerp ‘kostprijsonderzoek huisartsenzorg’ of stuur een Whatsapp-bericht naar 088 – 770 8 770. Graag wijzen we je op deze informatiepagina van de NZa. Wil je ook contact opnemen met ons, dan vragen we jullie om dat te doen via kostenonderzoek@lhv.nl.

Achtergrondinformatie

De NZa voert periodiek kostenonderzoeken uit, het vorige kostenonderzoek huisartsenzorg vond plaats in 2016 en 2017 over het jaar 2015. Dit leidde tot herijkte tarieven per 2018. In de tussentijd zijn de maximumtarieven jaarlijks verhoogd op basis van de indexeringscijfers. De NZa doet nu onderzoek over het meest actuele afgeronde kalenderjaar met de minste effecten van de coronacrisis. De resultaten van het onderzoeken worden verwerkt in de tarieven per 2025.

Lees hier meer over de beroepsprocedure die de LHV en VPHuisartsen zijn gestart na het ongegrond verklaren van het bezwaar tegen de prestatie- en tariefbeschikking.

*De gegevensverzameling en controle wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Sira Consulting. Zij hebben dit ook voor het vorige kostenonderzoek voor de huisartsenzorg gedaan.

Lees meer

Alles over de tarieven huisartsenzorg vind je in ons thema.

Nieuws

Welk tarief je op Goede Vrijdag, 5 mei of een andere erkende feestdag mag declareren, hangt ervan af of jouw

De beroepen van LHV, VPH en DBH over de huisartsentarieven zijn door het CBb gegrond verklaard. De NZa moet nu

Aan welke regels moet je je als huisarts houden bij het declareren? Hoe pas je deze regels toe? Wat is