Spring naar content
Afdeling Midden-Nederland

Update regionale overleggen LHV afdeling Midden-Nederland

De afgelopen 2 weken hebben we jullie (collega’s) op meerdere overleggen ontmoet en flink van gedachten kunnen wisselen over actuele onderwerpen.

Regiogroep

De RHO directeuren en coöperatie voorzitters troffen we op 11 mei tijdens de Regiogroep. De ontwikkelingen in de overleggen met Zilveren Kruis (OTH) als ook de mogelijkheden èn uitdagingen van het IZA kwamen uitgebreid aan bod. Ook de prangende vraagstukken met betrekking tot huisvesting en praktijkopvolging werden besproken. Tijdens de aansluitende Krachtborrel kwamen meerdere coöperatie bestuurders en werden ideeën uitgewisseld over raadpleging en binding van en met de achterban. Het viel op dat er -meer dan ooit tevoren- behoefte en bereidheid is tot onderlinge samenwerking binnen Midden-Nederland. Wij juichen dat toe en zullen dat -waar nodig en mogelijk- zoveel mogelijk stimuleren.

Afdelingsvergadering

Op de Afdelingsvergadering van 16 mei, waar collega’s zowel live als digitaal aan mee konden doen, hebben we het uitgebreid gehad over de Startnotitie Democratie en wat democratie binnen afdeling Midden-Nederland betekent. Om het informeren en opiniëren van alle huisartsen van de afdeling zo goed mogelijk vorm te geven zoeken we nog een 4e collega ambassadeur, lijkt dit je leuk of wil je hier meer over weten, stuur een email naar secretariaatmn@lhv.nl, de nieuwe verkiezingen starten binnenkort! In het gesprek over actuele thema’s, zoals verwijzingen naar de GGZ, werden goede suggesties gedaan waar we als afdelingsteam verder mee kunnen. Tenslotte was er nog een razend interessante lezing van Chi Lueng Chiu die ons liet zien dat (de motivatie tot) gezond gedrag valt of staat met het aantasten of respecteren van waardigheid.

Afdelingsberaad

Op het Afdelingsberaad van 23 mei werden de actuele thema’s besproken zoals die ook op de afdelingsvergadering en in de regiogroep aan bod waren gekomen. Daarnaast werd er gediscussieerd over de onderwerpen op de agenda van de Landelijke Ledenraad Vergadering van deze week. Het afdelingsberaad is een groep huisartsen uit alle regio’s en gelederen van Midden-Nederland die kritisch en constructief met ons mee willen denken en van gedachten wisselen over onderwerpen die op de landelijke en regionale tafels spelen. We kijken met plezier en gevoed met energie en ambitie terug op deze bijeenkomst. Met de opgedane adviezen en overwegingen hadden we als ambassadeurs van Nederland een gefundeerde stem in de besluitvorming die op de landelijke ledenraad plaatsvond. Lees daar hier meer over.

Nieuws

De LHV maakt zich grote zorgen om de oplopende medicatietekorten. Samen met NHG en KNMP vragen wij de minister met

Wat speelt er in de politiek, wat raakt de huisartsenzorg en hoe brengen wij belangrijke thema’s voor jou onder de

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen