Spring naar content

VWS: GGD centrale plek in toekomstige vaccinaties

VWS-staatssecretaris Van Ooijen schetst in een brief aan de Tweede Kamer hoe hij de toekomst van het vaccinatiestelsel in Nederland ziet. Hij kondigt aan dat er een publieke vaccinatievoorziening voor volwassenen moet komen bij de GGD’en. Vooralsnog blijven de griep- en pneumokokkenvaccinaties wel bij de huisartsen liggen, zoals huisartsen in een uitgebreide ledenraadpleging eerder dit jaar zelf ook hadden betoogd.

Als LHV hebben we dit jaar intensieve gesprekken gevoerd met het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD over de toekomst van de vaccinatiezorg in Nederland. We hebben de input vanuit een uitgebreide ledenraadpleging gebruikt om tijdens die gesprekken aan te geven hoe de huisartsen zelf hun toekomstige rol zien. In het kort: behoud van de griep- en pneumokokkenvaccinaties bij de huisartsen mits aan een aantal randvoorwaarden (waaronder autonomie voor de huisarts in de uitvoering) wordt voldaan. Er is nu geen draagvlak onder huisartsen voor verantwoordelijkheid bij covidvaccinaties na 2022.

Griep- en pneumokokkenprikken wel nog bij huisartsen

Op grond van die ledenraadpleging hebben we bij VWS aangegeven dat we ons voor de covidvaccinaties en toekomstige andere vaccinaties goed kunnen vinden in het idee van een centrale voorziening bij de GGD’en.

Als de griep- en pneumokokkenvaccinaties ook onder die voorziening zouden komen te vallen, zouden huisartsen als onderuitvoerders van de GGD’en moeten gaan fungeren. Dat voldoet o.a. niet aan onze randvoorwaarde dat er voor huisartsenpraktijken eigen regie mogelijk is op de uitvoering van de griep- en pneumokokkenprikken.

Daarom vinden we het goed om te zien dat in het voorstel van Van Ooijen deze twee vaccinaties daar op dit moment niet onder worden geschaard.

Verschillende huisartsen hebben aangegeven ook na 2022 voor de covidvaccinaties wel te willen bijdragen als de GGD’en die hulp nodig hebben. Daarvoor bestaat ook in de voorgestelde plannen van de staatssecretaris nog ruimte, om regionaal afspraken daarover te maken met de eigen GGD. 

Vervolg: toetsen of dit uitvoerbaar is

De staatssecretaris vraagt nu aan het RIVM om een uitvoeringstoets te doen op deze plannen. Als LHV zullen wij daar ook weer bij betrokken zijn. Mede op basis van die uitvoeringstoets zal dan de besluitvorming over de toekomst van het vaccinatiestelsel plaatsvinden. Een belangrijk punt voor ons hierin is de uitvoerbaarheid van de wens van de staatssecretaris om voortaan alle vaccinaties vast te leggen in een landelijke database. We hebben twijfels over de toegevoegde waarde daarvan en hebben vragen over de privacygevolgen.

Nieuws

Het ministerie van VWS heeft ingestemd met het voorstel van de LHV om coulant om te gaan met griepprikken die

De LHV krijgt wisselende signalen over de opkomst bij de griep- en pneumokokkenprik dit najaar. Vanwege de onvoorspelbare opkomst heeft

VWS-staatssecretaris Van Ooijen schetst in een brief aan de Tweede Kamer hoe hij de toekomst van het vaccinatiestelsel in Nederland