Spring naar content

Wat zeggen de politieke partijen over … Vermindering administratieve lasten

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds aandacht vraagt bij de politiek, omdat het belangrijk is voor de huisartsenzorg. We zoomen in op wat politieke partijen over deze belangrijke thema’s hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma*. Deze week is het thema de vermindering van administratieve lasten.

Als LHV vragen wij al geruime tijd aandacht voor de disproportionele administratieve belasting van huisartsen en andere eerstelijnszorgaanbieders. Zij zijn onevenredig veel tijd en geld kwijt aan verantwoordingseisen en administratie. Tijd die ten koste gaat van de tijd voor de patiënt. En daarmee direct impact heeft op de kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg. Wij vragen ook het nieuwe kabinet het tij te keren en de stapeling te stoppen en we vragen de Tweede Kamer om ons daarin te steunen, wat in de afgelopen jaren ook al regelmatig tot kamervragen en moties heeft geleid.

Concreet pleiten wij ervoor de jaarverantwoordingsplicht te schrappen voor eerstelijnszorgaanbieders en de grens voor intern toezicht te verhogen naar 50 medewerkers. Verder roepen wij op tot bewustwording van administratieve belasting en vragen wij nieuwe wetgeving altijd te toetsen op proportionaliteit. Lees meer over het thema vermindering administratieve lasten en onze recente ledenpeiling.

Politieke partijen over…. Vermindering administratieve lasten

Alle politieke partijen besteden aandacht aan de vermindering van administratieve lasten in hun verkiezingsprogramma:

 • De VVD wil landelijke regie om de zorg te vereenvoudigen, zoals het schrappen van verantwoordingseisen door zorgverzekeraars en dubbele uitvragen door toezichthouders.
 • De PVV wil de administratietijd aanpakken.
 • D66 wil het principe ‘waar er een regel bij komt moet er ook één weg’ invoeren.
 • GL/PvdA wil dat enkel de verantwoording die nodig is voor het tegengaan van zorgfraude en het waarborgen van de kwaliteit van zorg blijft bestaan.
 • Het CDA wil in de gehele zorg de verantwoordingsregels terugdringen.
 • De SP wil dat zorgverleners meer invloed krijgen om ‘onzinnige regels’ en bureaucratie te schrappen.
 • De PvdD wil de administratieve lasten verminderen, met name in de ggz.
 • CU wil onnodige registraties voorkomen en kritisch kijken naar toets-methodes.
 • FVD wil dat kwaliteit van de zorg leidend wordt en niet de zogenaamde ‘vinkjescultuur’.
 • BBB wil de wettelijke verplichtingen zoals de jaarverantwoordingsplicht voor kleinschalige zorgaanbieders afschaffen.
 • De SGP streeft naar een halvering van de regeldruk in de zorg.
 • DENK wil fors snijden in de administratieve druk.
 • Volt wil dat zorgverzekeraars en andere financierders op dezelfde manier kwaliteitsdata gaan verzamelen om de administratieve lasten bij zorgaanbieders te verlagen.
 • JA21 wil beleidsmakers in de zorg stimuleren voor elke nieuwe regel, verantwoording of rapportage die wordt ingevoerd, er twee te laten vervallen in het desbetreffende domein.
 • BIJ1 wil de bureaucratie uit de zorg ‘slopen’ en tijd schrijven afschaffen.
 • NSC wil de voorstellen uit het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid overnemen en de zorgbureaucratie in 5 jaar halveren.
 • BVNL wil de regeldruk en de bureaucratie in de zorg aanpakken.

Volgende week zoomen we in op het thema ggz.

Nog niet alle verkiezingsprogramma’s zijn gepubliceerd of definitief. Dit artikel wordt aangevuld als alle programma’s gepubliceerd en definitief vastgesteld zijn.

Lees meer

Op de themapagina verkiezingen vind je meer informatie.

Nieuws

Kamerleden op werkbezoek

Om Kamerleden een goed beeld te geven van het werk van de huisarts en alle uitdagingen waarmee de huisarts in

Op maandag 13 november debatteerden kandidaat-Kamerleden over de zorg, in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens dit Grote Zorgdebat,

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds