Spring naar content

LHV-factsheet Verzoek om informatie

Hoe moet u omgaan met verzoeken om informatie uit het medisch dossier van patiënten? Wij krijgen veel vragen over welke gegevens u mag verstrekken aan wie, en of u bijvoorbeeld kosten kunt rekenen voor het aanleveren van de gegevens. Lees alle regelgeving in deze LHV-factsheet.

Steeds vaker vragen vertegenwoordigers van de patiënt om bepaalde informatie uit het dossier en soms gaat er veel tijd zitten in het uitzoeken van deze verzoeken. Het is niet altijd duidelijk wat u als huisarts mag en moet verstrekken, of u kosten mag rekenen voor de tijd die u besteedt aan het selecteren en aanleveren van de gegevens en wie eigenlijk recht heeft op informatie. Daarom hebben wij de actuele stand van zaken voor u op een rijtje gezet in deze LHV-factsheet.

In de factsheet vindt u uitleg over deze 3 situaties:

  • Informatie of dossiers verstrekken aan de patiënt zelf
  • Informatieverzoeken van derden
  • Patiënt vraagt zelf informatie op voor zijn dossier, bijvoorbeeld voor een uitkering bij het UWV