Spring naar content
Filters:

LHV-checklist Praktijkopvolging apotheekhoudende praktijk

Zoekt u een opvolger voor uw apotheekhoudende huisartsenpraktijk? Gebruik dan de LHV-checklist Praktijkopvolging. U gebruikt de checklist als u stopt

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Stoppen met uw praktijk

Advies bij het starten als apotheekhoudend huisarts

Bij het opstarten van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk komen veel nieuwe aspecten om de hoek kijken die u niet tijdens de

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Eigen praktijk starten

Praktische tips voor apotheekhoudende praktijk voor coronavirus

Naast de tips die voor alle huisartsenpraktijken gelden, heeft de LHV Apotheekhoudende Afdeling een aantal specifieke adviezen opgesteld voor huisartsen

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Corona

Formulieren voor dagelijkse praktijkvoering in de apotheek

Hoe kunt u de dagelijkse praktijkvoering in de apotheek het beste inrichten? Op deze pagina vindt u verschillende formulieren die

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk

LHV-beroepsnorm Apotheekhoudende Huisartsen

De LHV-norm Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen is de beroepsnorm voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken. De norm is een landelijke kwaliteitsstandaard voor

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Protocol voor beheer van opiumwetartikelen

Het beheer van opiumartikelen is bij wet geregeld. Dit staat omschreven in normeis 7.1.2. Waar moet u als apotheekhoudend huisarts

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk

LHV-advies bij Bezoek van IGJ

De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) voert regelmatig toezichtbezoeken uit bij apotheekhoudende huisartsenpraktijken om te toetsen hoe het is gesteld

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk

LHV-toolkit Bezorgen van medicatie

Wat zijn de regels die horen bij het bezorgen van medicatie? Deze LHV-toolkit helpt u met concrete tips en documenten

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk

LHV-toolkit Medicatieoverdracht voor apotheekhoudende huisartsen

Door de dubbelfunctie heeft een apotheekhoudende huisarts een grote rol in de overdracht van medicatiegegevens. De LHV heeft een handige

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Protocol en patiëntbrief eerste uitgiftegesprek

Als u nieuwe medicijnen meegeeft aan een patiënt, is het belangrijk dat u de patiënt goed informeert. De LHV heeft

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk