Spring naar content
Filters:
Exclusief voor leden

Model verwerkersovereenkomst

Als je een andere partij gegevens uit jouw praktijk laat verwerken, dan moet je afspraken maken over de verwerking van

Juridisch advies Privacywet AVG
Exclusief voor leden

Checklist verwerkersovereenkomst

Als je een andere partij gegevens uit jouw praktijk laat verwerken, dan moet je afspraken maken over de verwerking van

Juridisch advies Privacywet AVG
Exclusief voor leden

Beslisschema Verwerkersovereenkomst

Op grond van de privacywet AVG moet je een verwerkersovereenkomst afsluiten met partijen die gegevens uit jouw praktijk opslaan, verwerken

Juridisch advies Privacywet AVG
Exclusief voor leden

LHV-modelovereenkomsten Dissociatie

Treed je uit een duomaatschap of een groepsmaatschap? En wil je je maatschapsdeel overdragen aan de achterblijvende maat of maten?

Juridisch advies Stoppen met je praktijk
Exclusief voor leden

LHV-modelovereenkomst Vaststellingsovereenkomst bij beëindiging arbeidsovereenkomst

Wil je afspraken vastleggen rond de beëindiging van een arbeidsovereenkomst? Deze modelovereenkomst geeft een aanzet. Als je de modelovereenkomst gebruikt,

Juridisch advies Werkgeverschap
Exclusief voor leden

LHV-modelovereenkomst Oproepcontract / 0-urencontract

Wil je gebruik maken van assistentes op basis van een 0-urencontract? Download dan de LHV-modelovereenkomst voor een oproepcontract/0-urencontract. De wijzigingen

Juridisch advies Ondersteunend team

Profiel Functionaris Gegevensbescherming in de huisartsenpraktijk

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat dat organisaties verplicht kunnen zijn om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Juridisch advies Privacywet AVG

LHV-handleiding Algemene Verordering Gegevensbescherming in de huisartsenpraktijk

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens

Juridisch advies Privacywet AVG
Exclusief voor leden

LHV-modelprotocol Vermeend disfunctioneren

Wat doe je als een collega niet goed functioneert? Het LHV-modelprotocol Vermeend disfunctioneren huisarts geeft je handvatten om vermoedens van

Juridisch advies Werkgeverschap
Korting voor leden

LHV-folder Mediation

Loopt de samenwerking met jouw collega of maat moeizaam? Of dreigt er een arbeidsconflict met één van jouw praktijkmedewerkers? Dan

Juridisch advies Werkgeverschap