Spring naar content
Filters:
Exclusief voor leden

Model verwerkersovereenkomst

Als je een andere partij gegevens uit jouw praktijk laat verwerken, dan moet je afspraken maken over de verwerking van

Juridisch advies Privacywet AVG
Exclusief voor leden

Checklist verwerkersovereenkomst

Als je een andere partij gegevens uit jouw praktijk laat verwerken, dan moet je afspraken maken over de verwerking van

Juridisch advies Privacywet AVG
Exclusief voor leden

Beslisschema Verwerkersovereenkomst

Op grond van de privacywet AVG moet je een verwerkersovereenkomst afsluiten met partijen die gegevens uit jouw praktijk opslaan, verwerken

Juridisch advies Privacywet AVG
Exclusief voor leden

LHV-modelovereenkomsten Dissociatie

Treedt u uit een duomaatschap of een groepsmaatschap? En wilt u uw maatschapsdeel overdragen aan de achterblijvende maat of maten?

Juridisch advies Stoppen met uw praktijk
Exclusief voor leden

LHV-modelovereenkomst Vaststellingsovereenkomst bij beëindiging arbeidsovereenkomst

Wilt u afspraken vastleggen rond de beëindiging van een arbeidsovereenkomst? Deze modelovereenkomst geeft een aanzet.

Juridisch advies Werkgeverschap
Exclusief voor leden

LHV-modelovereenkomst Oproepcontract / 0-urencontract

Wil je gebruik maken van assistentes op basis van een 0-urencontract? Download dan de LHV-modelovereenkomst voor een oproepcontract/0-urencontract. De wijzigingen

Juridisch advies Ondersteunend team

Profiel Functionaris Gegevensbescherming in de huisartsenpraktijk

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat dat organisaties verplicht kunnen zijn om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Juridisch advies Privacywet AVG

LHV-handleiding Algemene Verordering Gegevensbescherming in de huisartsenpraktijk

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens

Juridisch advies Privacywet AVG
Exclusief voor leden

LHV-modelprotocol Vermeend disfunctioneren

Wat doet u als een collega niet goed functioneert? De LHV-praktijkkaart Hulp bij vermoeden van disfunctioneren en het LHV-modelprotocol Vermeend

Juridisch advies Werkgeverschap
Korting voor leden

LHV-folder Mediation

Loopt de samenwerking met uw collega of maat moeizaam? Of dreigt er een arbeidsconflict met één van uw praktijkmedewerkers? Dan

Juridisch advies Werkgeverschap