Aanbod huisartsenzorg voor jeugd met psychische of psychosociale klachten

 
Aanbod huisartsenzorg voor jeugd met psychische of psychosociale klachten
In het Aanbod huisartsenzorg voor jeugd met psychische of psychosociale klachten beschrijven we het aanbod van de huisartsenzorg voor de jeugd (0-18 jaar). De notitie gaat over de psychische en psychosociale zorg.

Download

Organiseren van het aanbod

In deze notitie gaan we in op 3 verschillende modellen voor het organiseren van een aanbod van (psychosociale) huisartsenzorg voor de jeugd. Per model geven we aan welke kenmerken de organisatie van dit aanbod heeft en welke randvoorwaarden nodig zijn om het te realiseren. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijke samenwerking op jeugdterrein binnen de praktijk, binnen de medische as en binnen de gemeente.

Deze notitie gaat vooral over de psychische en psychosociale zorg voor de jeugd. De medische zorg staat goed beschreven in het Aanbod Huisartsgeneeskundige Zorg.