Overeenkomst tussen huisarts, huisartsenpost en woonzorgvoorziening

 
Overeenkomst tussen huisarts, huisartsenpost en woonzorgvoorziening
Om de grenzen van het huisartsgeneeskundig aanbod te waarborgen in kleinschalige woonzorgvoorzieningen, moet aan randvoorwaarden worden voldaan. Afspraken hierover kunnen worden vastgelegd in de nieuwe modelovereenkomst huisarts - huisartsenpost - woonzorgvoorziening die de LHV heeft ontwikkeld. Actiz, brancheorganisatie voor organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd en InEen onderschrijven de modelovereenkomst.