Spring naar content

Overleg met zorgverzekeraars

Wanneer u met andere huisartsen gezamenlijk overlegt met zorgverzekeraars, zijn er zaken waar u volgens de regels van de Mededingingswet rekening mee moet houden. Op deze pagina leest u wat u wel mag doen en wat u niet mag doen als u in overleg bent met een zorgverzekeraar.

U mag niet collectief onderhandelen over tarieven of aantallen prestaties

  • Niet doen: In een overlegteam van huisartsen mogen met zorgverzekeraar X géén tarieven worden uitonderhandeld t.a.v. Segment 3-prestaties.
  • Wel doen: Wat wel kan en mag is gezamenlijk met de zorgverzekeraar overleggen over de inzet en kwaliteit van een prestatie. Bijvoorbeeld: “het niveau van een praktijkmanager moet HBO werk- en denkniveau beslaan”.
  • Wel doen: Samen met de zorggroep A of kring B overleggen met zorgverzekeraar Z over de invulling van keten- en multidisciplinaire afspraken. Zorgverzekeraar Z wil bijvoorbeeld geen afspraken maken over de O&I-prestaties. Huisartsen en zorgorganisaties kunnen dit gezamenlijk met de zorgverzekeraar bespreken. Let wel, een tegenvallend resultaat mag dus niet tot een collectief boycot leiden (zie regel 3).

Tarieven mogen niet worden gedeeld (bijvoorbeeld op HAweb)

  • Niet doen: Stel dat er met verzekeraar X een afspraak gemaakt kan worden over 3 keuzeopties in het contract voor inzet van een praktijkmanager dan mag u de tarieven die daarmee samenhangen niet communiceren voordat deze in het contract zijn gedeeld.
  • Wel doen: Wat wél mag is dat u -bijvoorbeeld op HAweb- laat weten dat er met verzekeraar X een goed gesprek heeft plaatsgevonden over een pilot Meer Tijd Voor de Patiënt op basis van een ‘best practice’. Inzet: minder patiënten per huisarts. Besprekingen worden eind augustus afgerond. U deelt de ‘best practice’ die concreet maakt wat het project inhoudt en/of oplevert.
  • Wel doen: Zorgverzekeraar Y heeft zijn inkoopbeleid gepubliceerd en vraagt om schriftelijke of mondelinge reacties op dit beleid (voor datum xx). U deelt de brief met inhoudelijke opmerkingen op het zorgbeleid van zorgverzekeraar, bijvoorbeeld via HAweb. Let wel: u gaat niet in op de door zorgverzekeraar Y aangeboden tarieven.

U mag geen (teken)advies geven over het wel of niet accepteren van het contract of van een tussentijds onderhandelingsresultaat. U mag uw achterban ook niet adviseren het contract dat voorligt wel/niet tekenen

  • Niet doen: Als zorgverzekeraar Z geen afspraken maakt over O&I komend jaar ondanks de landelijke toezegging, mag niet onderling worden afgesproken het contract met de zorgverzekeraar zo lang als mogelijk niet te tekenen (in ieder geval tot aan deadline) om zo druk op zorgverzekeraar uit te oefenen.
  • Wel doen: wat wél mag is adviseren over welke mogelijkheden er binnen de huisartsenbekostiging bestaan om het overleg met de zorgverzekeraar te verrijken zodra dat lijkt vast te lopen.
  • Wel doen: U informeert bij een collega in algemene zin of men nog tips heeft hoe het gesprek met de zorgverzekeraar aan te gaan.

Zo houdt u zich aan de mededingingswet

Huisartsen zijn volgens de wet elkaars concurrenten. Daarom mag u bijvoorbeeld niet onderling praten over tarieven of de vestiging van een nieuwe collega belemmeren. Op deze pagina leest u aan welke regels u zich verder volgens de Mededingingswet moet houden.

Meer informatie