Spring naar content

Pilot langer consult in Twello (Eno)

De huisartsenpraktijk van Gerlinda Spijkerman doet mee aan de pilot Meer Tijd voor de Patiënt van zorgverzekeraar Eno. Een dag in de week is een extra waarnemer aangesteld, waardoor ruimte is ontstaan voor 15-minuten consulten voor patiënten met complexe klachten.

Wat is jullie oplossing?

“De Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken en zorgverzekeraar Eno zijn de afgelopen zomer (2019) gestart met een pilot Meer Tijd voor de Patiënt. Er doen twintig praktijken aan mee, waaronder die van ons. Het doel van de pilot is om de werkdruk te verlagen en het werkplezier in de huisartsenpraktijk te verhogen. Iedere praktijk mag zijn eigen invulling kiezen. De ene praktijk kiest bijvoorbeeld voor een extra waarnemer, de andere voor een praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige.

Wij hebben in onze duo-praktijk een dag in de week een extra waarnemer aangesteld. Dat geeft ons de ruimte om voor patiënten met complexere klachten consulten van 15-minuten in te plannen. Verder hebben we 2 uur in de week tijd om na te denken over concrete stappen om onze praktijk toekomstbestendig te maken. Wij hebben met een paar collega’s net een scholingsprogramma Oplossingsgericht werken gevolgd.”

Meer werkplezier en reflectietijd

Wat levert het op?

“Het levert rust op en betere gesprekken met patiënten. Ik heb nu tijd om met een patiënt te praten, een extra vraag te stellen, keuzes toe te lichten. Ik kan een patiënt vragen zelf dingen uit te zoeken, zonder dat de patiënt het gevoel krijgt dat ik gehaast ben of hem te kort doe.  

Voor de verzekeraar is het belangrijk dat het aantal verwijzingen afneemt. Maar of dat gaat lukken, weet ik niet, want op dat punt scoorde onze regio al beter dan het landelijk gemiddelde. We werken nauw samen met de specialisten in het Deventer ziekenhuis en kunnen hen makkelijk vragen om even mee te kijken naar een patiënt of mee te denken over een behandeling.

Ik hoop dat de pilot eraan bijdraagt dat ons vak aantrekkelijk blijft of wordt voor nieuwkomers. Als straks een hele generatie praktijkhouders met pensioen gaat, hebben we nieuwe mensen nodig om huisartsenpraktijken over te nemen. Dat lukt alleen als het leuk is om praktijkhouder te worden. Het is niet voor niets dat zoveel waarnemers ervoor kiezen om waarnemer te blijven.”

Zijn er uitdagingen of dingen die beter kunnen?

“Als we niet uitkijken, raakt het bord van de huisarts alleen maar voller. Er moeten taken van ons bord af, en dan met name richting het sociale domein. Toen de gemeente hoorde dat de huisartsen meer tijd kregen, waren er meteen geluiden dat wij dan ook wel wat extra dingen konden doen. Daar ligt voor ons een grote uitdaging.

Er moet wat minder diagnosegericht en wat meer oplossingsgericht worden gedacht. En als huisartsen moeten wij duidelijk aangeven waar wij van zijn en waar wij niet van zijn. Wij zijn er niet om allerlei zaken te behandelen of te begeleiden die in het sociaal maatschappelijk domein thuishoren. De zorg die wij leveren, is te kostbaar om in te zetten voor sociaal-maatschappelijke hulpverlening en begeleiding. Bovendien, als we naar het toenemende huisartsentekort kijken, kúnnen we die zaken er niet eens bij hebben.”

Is dit een structurele oplossing, ook financieel?

“Het is een pilot van drie jaar. Een pilot kan ook altijd weer kan stoppen, maar daar moet ik echt niet aan denken. Ik denk dat de pilot bewijst dat deze aanpak werkt: het werkplezier van de huisartsen is toegenomen. Dat betekent dat ons ons vak ook weer aantrekkelijk wordt voor de toekomst.”

Vanuit de LHV

Streven naar structurele oplossingen 

  • De LHV pleit voor een uitbreiding van de pilots zoals gestart door zorgverzekeraars VGZ en Eno, waarin langere consulten worden gecompenseerd door de inzet van extra huisartsencapaciteit. De pilots zijn bedoeld om bewijs te verzamelen voor het bieden van structurele oplossingen, door overheid en zorgverzekeraars ondersteund.
  • In het hoofdlijnenakkoord (HLA) staat een groot aantal afspraken over de prioriteiten in de huisartsenzorg, de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor en het bewaken van de gemaakte afspraken. In de periode 2019-2022 komt er meer geld beschikbaar voor de huisartsenzorg, dat onder andere ten goede moet komen aan meer tijd voor de patiënt. Meer informatie over het HLA.
  • In de NZa-norm zit 1,23 fte assistentie per normpraktijk.