Voor een gezonde huisartsenzorg
 

BOPZ - Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

 
In de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) staat onder welke omstandigheden iemand onvrijwillig mag worden opgenomen en onvrijwillig mag worden behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. Belangrijk doel van de wet is burgers die hiermee geconfronteerd worden, rechtsbescherming te bieden.

Belang BOPZ voor huisarts

Huisartsen kunnen met deze wet te maken krijgen als een patiënt met ernstige psychiatrische problemen, dementie of een verstandelijke beperking niet geholpen wil worden, maar bij wie ingrijpen nodig is omdat zij een gevaar zijn voor zichzelf, voor anderen of voor hun omgeving.

Wetswijziging op komst

De regering wil de Wet Bopz vervangen door twee wetten: de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Lees meer over deze ontwikkelingen op de KNMG-website.