Spring naar content

Euthanasie: ‘Jíj moet er uiteindelijk mee verder leven’

Februari 2015

Euthanasie is een waardevol onderdeel van het artsenvak, maar het is ook emotioneel belastend en een onderwerp waarbij de arts in toenemende mate druk van de patiënt en zijn naasten ervaart. Dit zijn enkele uitkomsten van de enquête Helder communiceren over euthanasie, die vorig jaar door KNMG, LHV, NHG, Verenso en FMS werd gehouden. “Patiënten hebben soms onrealistische verwachtingen.”

Bekijk ook

De Rijksoverheid heeft besloten om per 1 februari de geldigheidsduur van coronatoegangsbewijzen aan te passen, zodat deze in lijn komt met andere EU-landen. Dit besluit is genomen zonder consultatie van betrokken beroepsorganisaties zoals de LHV. Dit besluit heeft gevolgen voor sommige papieren vaccinatie-QR-codes die u als huisarts aan patiënten heeft verstrekt.

Op woensdag 26 januari om 20:00 faciliteren de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl weer een gratis, geaccrediteerd COVID-webinar voor zorgprofessionals. Thema’s die we bespreken zijn de omikronvariant, anti-virale medicatie en thuisbehandeling.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).