Spring naar content

Bijdrage voor corona-meerkosten apotheek aan te vragen bij verzekeraars

Vanaf 13 april 2021 is het mogelijk om als apotheekhoudende huisarts een bijdrage te vragen van de zorgverzekeraars, voor de corona-meerkosten die u voor uw apotheekdeel heeft gemaakt. U kunt tot en met 11 mei 2021 uw aanvraag indienen via het zorginkoopportaal van VECOZO. Daar staat vanaf 13 april een vragenlijst hierover voor u klaar.

De bijdrage bedraagt 1,3% van de omzet over de periode mei tot en met december 2020. Voor de normomzet wordt alleen de farmaceutische zorg (en dus niet de geneesmiddelen) als basis gehanteerd. Verder geldt er een minimum van 50 euro per verzekeringsconcern. Deze regeling is onafhankelijk van de continuïteitsbijdrage-regeling voor het apotheekdeel, waar u al dan niet gebruik van hebt gemaakt.

Deze regeling geldt niet voor reguliere huisartsenpraktijken, noch voor het huisartsendeel van uw apotheekhoudende praktijk. Huisartsenpraktijken hebben in 2020 het “coronatientje” ontvangen waar zowel een continuïteitsbijdrage als corona-meerkosten in zijn opgenomen voor de huisartsenzorg, zie voor meer informatie hier.

Meer informatie vindt u in de lijst met Q&A’s op de site van ZN.

Nieuws

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

De vraag naar zorg thuis neemt razendsnel toe. Tegelijkertijd vallen veel zorgverleners uit door ziekte en quarantaine. Daardoor kan in de huisartsenzorg en de wijkverpleging de zorg helaas niet meer worden geboden zoals patiënten en cliënten dat gewend zijn. Dat maken de Landelijke Huisartsen Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en ActiZ vandaag bekend.

Vanuit de overheid worden huisartsen gevraagd om 2 specifieke groepen patiënten te selecteren voor een boostervaccinatie, namelijk niet-mobiele thuiswonende patiënten en mensen met het syndroom van Down. Het RIVM stuurt meer uitleg naar alle huisartsenpraktijken.