Spring naar content

Minister moet opnieuw in gesprek met eerste lijn over jaarverantwoordingsplicht

De motie van VVD en CDA waarin minister van Ark wordt gevraagd opnieuw in gesprek te gaan met de Eerstelijnscoalitie over de uitvoeringsregeling Jaarverantwoordingsplicht, is 29 juni unaniem – op de PVV na – door  de Tweede Kamer aangenomen. De Eerstelijnscoalitie is blij met dit nieuws, want dit biedt de kans om nogmaals de lastenverzwaring, uitvoerbaarheid en proportionaliteit van de regeling kritisch tegen het licht te houden.

De aanleiding voor de motie is dat de jaarverantwoordingsplicht disproportionele administratieve lasten en kosten veroorzaakt voor kleinschalige zorgaanbieders. Dit staat haaks op het Programma (Ont)regel de zorg, waarin overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars juist bezig zijn de regeldruk terug te dringen. Bovendien gaat hierdoor kostbare tijd voor de patiënt verloren en is het in tegenspraak met het amendement waardoor alle zorgaanbieders zich jaarlijks verplicht moeten verantwoorden. Daarin staat duidelijk dat het niet mag leiden tot administratieve lastenverzwaring.

Verkennen van oplossingen

De Eerstelijnscoalitie, bestaande uit LHV, KNMT, KNGF, KNMP, InEen, LVvP, KNOV, NVM-mondhygiënisten en ONT, heeft zich hard gemaakt via diverse gesprekken en eerder in een brief aan het ministerie van VWS en Kamerleden laten weten grote zorgen te hebben over de impact van de nieuwe ‘Regeling jaarverantwoording WMG’ voortvloeiend uit de eerder aangenomen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). We zijn voor nu positief met de aangenomen motie en het vooruitzicht om op korte termijn opnieuw in gesprek te gaan met de minister over het verder verkennen van oplossingen die beter aansluiten op het kleinschalige karakter van de eerstelijnszorg.

Bekijk het thema Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Nieuws over Wtza

Tijdens het zomerreces hebben Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Joba van den Berg (CDA) schriftelijke vragen gesteld aan de minister voor Medische Zorg en Sport over de uitvoering van de motie jaarverantwoordingsplicht. De Kamerleden onderstrepen hiermee het belang van de oproep van de Eerstelijnscoalitie nogmaals met open vizier in gesprek te gaan over inhoudelijke alternatieven om de regeling beter aan te laten sluiten op het kleinschalige karakter van de eerstelijnszorg.

Er is géén accountantsverklaring nodig voor kleine zorgaanbieders met kortweg een netto omzet t/m €12 miljoen. Dat heeft minister van Ark de Tweede Kamer laten weten in een brief over de jaarverantwoording op 7 juni. In dit bericht leest u meer over onze reactie, onze brieven en de gesprekken met minister van Ark.

Een jaarlijkse accountscontrole, een jaarrekening volgens een vast model én een bestuursverslag voor huisartsenpraktijken? Als het aan het ministerie van VWS ligt wel. De nieuwe regeling waar dit in staat, is voor ons onaanvaardbaar en kost de eerstelijn jaarlijks minstens 100 miljoen euro. In dit bericht leest u waarom wij vinden dat de regeling terug naar de tekentafel moet.