Spring naar content

Veel publiciteit rond manifest tot behoud van de apotheekhoudende huisarts

Het zal niemand ontgaan zijn: vorige maand werd het manifest voor het behoud van de apotheekhoudende huisarts om landelijk gebied leefbaar te houden gepresenteerd.

Een groep apotheekhoudende huisartsen richtte zich met LHV, V&VN, ActiZ, de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Nederland Zorgt Voor Elkaar, KBO-PCOB en ANBO tot de politiek, zorgverzekeraars en de NZa met de oproep om de apotheekhoudende huisartsenpraktijk veilig te stellen.

Dit heeft binnen diverse media tot veel aandacht geleid. Kranten berichtten erover, radio-interviews werden gegeven en Kamervragen gesteld.

Ondertussen staat er een eerste verkennend overleg tussen de initiatief nemende huisartsen en de NZa gepland. En ook tijdens een overleg met VWS zal dit verder worden besproken.

Nieuws

Op 17 mei jl. heeft er een eerste sessie plaatsgevonden waarin de leden van de apotheekhoudende commissie hebben gebrainstormd over

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben wij speciaal voor u als lid van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV

De nieuwe visie psychische huisartsenzorg van LHV, NHG, InEen, Psyhag en VPH geeft niet alleen duidelijk aan waar de huisartsenzorg