Spring naar content

Aanpak huisartsentekorten vraagt om inzet van iedereen

Na anderhalf jaar begeleiding van 8 regio’s die te kampen hebben met huisartsentekorten, trekt adviesbureau Rebel conclusies over wat zij zien dat er nodig is regionaal én landelijk om de tekorten aan te pakken. Het zijn herkenbare conclusies voor de LHV: de aanpak vraagt om inzet van iedereen, niet alleen van de huisartsen zelf, en regio’s moeten hierin landelijke steun krijgen.

De afgelopen anderhalf jaar heeft adviesbureau Rebel in opdracht van de LHV en het ministerie van VWS ondersteuning op maat geboden aan 8 regio’s die te kampen hebben met huisartsentekorten. Aan het einde van dit begeleidingstraject heeft Rebel verslag gedaan van haar belangrijkste bevindingen en adviezen op basis van die begeleiding.

Een aantal hoofdlijnen uit dit Rebel-rapport:

  • Per regio verschilt de arbeidsmarktaanpak sterk: vanwege de schaalgrootte, het verschil in aard van de problematiek en het stadium waarin de aanpak zich bevindt (nog in prille ontwikkeling of al in uitvoering).
  • Rebel concludeert dat de regionale aanpakken kunnen worden versterkt door er meer focus in aan te brengen, door niet alleen op korte termijnresultaten, maar ook langere termijneffecten in te zetten en door te richten op die interventies die passen bij in de invloedssfeer van de regionale huisartsenorganisaties.
  • Ook landelijke activiteiten kunnen de regionale inzet versterken. Zoals het structureel verzamelen en delen van objectieve gegevens over arbeidsmarkttekorten op landelijk en regionaal niveau en door te zorgen dat regio’s onderling lessen uitwisselen en kunnen adviseren.

Download de rapportage Regionale aanpak arbeidsmarkt huisartsen

Alles op alles om huisarts in de wijk te behouden

Dit rapport onderschrijft maar weer eens het belang van een goede, brede aanpak van de tekorten op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg.

LHV-bestuurder en huisarts Hilly ter Veer: “Wij maken ons al lange tijd zorgen voor de tekorten en de gevolgen daarvan voor huisartsen en patiënten. Een vertrouwde huisarts dichtbij voor iedereen, is van groot belang voor goede patiëntenzorg. Het belang om de huisarts in de wijk te houden, zou dus een gedeeld belang moeten zijn met de overheid en de zorgverzekeraars. Er moet alles op alles worden gezet om de huisartsenpraktijken in het dorp en de wijk te behouden. Dat vraagt niet alleen om een lokale, korte termijnaanpak op die plekken waar de problemen nu acuut zijn, maar óók inzet op de langere termijn, om problemen door tekorten voor te zijn. Het komt er nu echt op aan dat de andere partijen daar ook naar gaan handelen.”

LHV in de media

Lees ook dit artikel uit het AD van dinsdag 10 mei 2022 waarin we vertellen over hoe hoog de nood is – Huisartsentekort steeds groter: noodgedwongen patiëntenstops ingesteld

In de onderhandelingen die op dit moment lopen over het Integraal Zorgakkoord hameren we voortdurend op de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek en de werkdruk in bredere zin. Want naast de noodzaak om voldoende huisartsen op te leiden voor een hogere instroom, is het van groot belang de huidige huisartsen en het personeel te behouden.

Dat vraagt om een serieuze aanpak van de werkdruk, het aantrekkelijker maken van het werken in de huisartsenzorg en van het praktijkhouderschap. Lees meer over onze inzet in het integraal zorgakkoord.

Structureel meten

Rebel adviseert verder om structureel objectieve gegevens over arbeidsmarkttekorten te verzamelen en delen.

Ter Veer: “Het belang van goede en actuele cijfers herkennen wij. Het grootschalige onderzoek dat wij samen met VWS in 2018 door het Nivel hebben laten uitvoeren naar huisartsentekorten, was zeer nuttig. Maar het is nodig om dat beeld geregeld te updaten, want de wereld staat niet stil en we moeten weten in hoeverre de prognoses daardoor zijn veranderd. Voor dergelijk grootschalig arbeidsmarktonderzoek hebben we de overheid en zorgverzekeraars hard nodig. Dat gaan we binnenkort met hen bespreken.”

Inzet van de LHV landelijk en regionaal

Wij houden ons regionaal en landelijk bezig met de aanpak van arbeidsmarktproblemen. Zo hebben we – aan de hand van ons onderzoek naar huisartsentekorten – succesvol gepleit voor het ophogen van het aantal opleidingsplaatsen.

We zetten ons daarnaast in voor een betere spreiding over het land en het aantrekkelijk houden van het huisartsenvak en het praktijkhouderschap. We spreken andere partijen aan op hun verantwoordelijkheid in deze problematiek, zoals zorgverzekeraars vanuit hun zorgplicht en de overheid.

Lees meer over onze inzet op het gebied van huisartsentekorten op onze themapagina Huisartsentekorten.

Nieuws

Jaarlijks moeten 1190 meer basisartsen instromen in de huisartsenopleiding. Dat stelt het Capaciteitsorgaan. Dit is noodzakelijk vanwege de groeiende vraag

Column van vicevoorzitter Aard Verdaasdonk. We staan voor een grote maatschappelijke opgave om de gezondheidszorg voor de toekomst te bewaken.

Van 27 juni tot en met 1 juli vragen we als huisartsen en huisartsenmedewerkers extra aandacht voor de druk op