Spring naar content

Bevolkingsonderzoeken vluchtelingen Oekraïne hervat

Vanaf 1 december worden Oekraïense vluchtelingen weer uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken. Vanwege hun status en (verwachte) langere verblijfsduur heeft het ministerie van VWS besloten dat zij vanaf dan gefaseerd via het RIVM uitnodigingen ontvangen voor deelname aan deze onderzoeken.

Ukrinform / Depositphotos.com

In mei 2022 besloot het ministerie van VWS tot het tijdelijk stopzetten van het uitnodigen van Oekraïense vluchtelingen voor bevolkingsonderzoeken. Nadat wij eerder kenbaar maakten aan VWS dat eerst de randvoorwaarden op orde moesten zijn. Waaronder de beschikbaarheid van Oekraïense tolken en voorlichtingsmateriaal in de eigen taal. Het RIVM heeft aangegeven dat de informatie over deelname aan bevolkingsonderzoeken in het Oekraïens vanaf 1 december beschikbaar is op hun website.

Langer verblijf in Nederland

Veel Oekraïense vluchtelingen zijn inmiddels langere tijd in Nederland en zijn ingeschreven in de gemeente waar zij verblijven. De verwachting is dat zij (nog) langer zullen blijven. Dit vergroot de medische noodzaak om Oekraïners, die vallen binnen de leeftijdsdoelgroepen van de bevolkingsonderzoeken, vanaf 1 december uit te nodigen.

Voor wie geldt dit?

  1. Oekraïners die verblijven bij familie of bekenden

Voor hen geldt dat zij automatisch meegaan in de cyclus van uitnodigen op basis van de criteria voor vrijwillige deelname aan bevolkingsonderzoeken.

  • Zij ontvangen via het RIVM op het adres waar ze ingeschreven zijn een standaard uitnodiging in het Nederlands. In de brief wordt verwezen naar de website van het RIVM met informatie in de eigen taal.
  • Oekraïners die ingeschreven zijn bij uw praktijk kunnen u vragen om onderzoek uit te voeren of door te verwijzen wanneer vervolgonderzoek nodig is;
  • Declareren verloopt, zoals u gewend bent, via de screeningsorganisatie.

2. Oekraïners die verblijven in gemeentelijke opvanglocaties

Voor hen geldt ook dat zij automatisch meegaan in de cyclus van uitnodigen op basis van de criteria voor vrijwillige deelname aan bevolkingsonderzoeken.

  • Zij ontvangen deze uitnodigingsbrief van het RIVM op het adres van de opvanglocatie in de gemeente waar zij verblijven.
  • In dit geval is de gemeente verantwoordelijk voor de informatievoorziening over de deelname aan de bevolkingsonderzoeken. In lijn met hun verantwoordelijkheid voor het organiseren van de (huisartsen)zorg op deze locaties.

Meer informatie

Nieuws

Inmiddels is de website met daarop alle informatie beschikbaar. Vanaf 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit

Vanaf nu kun je gebruik maken van tolken en taalondersteuning bij de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne. We zijn blij

Oekraïense vluchtelingen worden tijdelijk niet meer uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken. Dat heeft het ministerie van VWS laten weten. We zijn blij