Spring naar content

Tolken voor zorg aan Oekraïense vluchtelingen beschikbaar

Vanaf nu kunt u gebruik maken van tolken en taalondersteuning bij de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne. We zijn blij dat dit, na lang aandringen door ons, nu geregeld is door de betrokken ministeries. In dit bericht leest u hoe u gebruik kunt maken van de regeling en informeren we u ook over de voortgang van de alternatieve declaratieregeling voor zorgkosten.

Tolken en taalondersteuning | hoe werkt het?  

Het ministerie van VWS zorgt voor informatie op hun website, maar heeft met ons alvast deze praktische informatie gedeeld:   

  • De ondersteuning bestaat uit Oekraïense en of Russische vertaaldiensten, eventueel ondersteund door taalhulpen (die niet de officiële status van tolk hebben).
  • Lees de werkwijze van GlobalTalk goed door voordat u een tolk inschakelt.
  • U kunt een tolk aanvragen via 088 25 55 222.


De informatie vindt u ook op de themapagina ‘Vluchtelingen uit Oekraïne’, onder ‘Veelgestelde vragen’.

Declareren zorgkosten | voortgang alternatieve regeling

In ons nieuwsbericht van 16 mei jl. informeerden we u dat er langzaam meer beweging komt in het regelen van de randvoorwaarden. Over de alternatieve regeling voor het declareren van zorgkosten heeft het ministerie van J&V ons dit laten weten:

  • de nieuwe regeling; Regeling Medische zorg ontheemden uit Oekraïne (RMO) komt naar verwachting per 1 juli 2022 beschikbaar;
  • er wordt meer vergoed dan via de SOV-regeling. Bijvoorbeeld ook mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie, abortuszorg, hulpmiddelen zoals bril/gehoorapparaat en bepaalde geneesmiddelen;
  • declareren kan via deze regeling bij de zorgverzekeraar, met behulp van BSN. Dit is naar verwachting minder omslachtig dan de huidige CAK regeling. Declareren via Vecozo kan naar verwachting vanaf 1 augustus.

SOV (CAK-regeling voor onverzekerden)

  • de SOV (CAK-regeling voor onverzekerden) blijft beschikbaar voor Oekraïense ontheemden zonder BSN;
  • er wordt gewerkt aan digitalisering van het declareren;
  • eerder gold een meldplichtperiode van 7 dagen, deze wordt per 1 augustus 2022 met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2022 opgeschort. Het is dan mogelijk om met terugwerkende kracht tot 1 maart 2022 te declareren (bijvoorbeeld als eerder geleverde zorg nog niet gedeclareerd is). Dit betekent ook dat declaraties ten laste van de SOV kunnen worden ‘opgespaard’ tot 1 augustus 2022 en dan gezamenlijk gedeclareerd.

Over het medisch dossier voor de opvanglocaties en een triagelijn is geen concrete voortgang te melden. De urgentie van deze randvoorwaarden hebben wij nogmaals duidelijk gemaakt aan het ministerie van J&V. Op korte termijn hebben wij hierover een afspraak.

Wij blijven deze ontwikkelingen uiteraard nauwlettend volgen en informeren u zodra er meer duidelijkheid is.

Lees meer

Alles over de zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne vindt u in ons thema.

Nieuws

Vanaf nu kunt u gebruik maken van tolken en taalondersteuning bij de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne. We zijn blij

Oekraïense vluchtelingen worden tijdelijk niet meer uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken. Dat heeft het ministerie van VWS laten weten. We zijn blij

De Tweede Kamer debatteerde op 21 april lang over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Helaas kwamen de toegang tot en