Spring naar content

Cao Hidha: loonsverhoging vanwege inflatie

Vanwege de hoge inflatie en gestegen kosten hebben de cao partijen besloten om Hidha’s tegemoet te komen met een loonsverhoging. Met ingang van 1 november 2023 worden de lonen verhoogd met 4 procent.

Met deze structurele loonsverhoging van 4% willen de partijen de hidha’s tegemoetkomen. Naast de loonsverhoging per 1 november wordt de eindejaarsuitkering in 2023 eenmalig verhoogd met 2,5%. De LAD heeft ons geïnformeerd dit eindbod te willen voorleggen aan haar achterban. Voor medewerkers die vallen onder de Cao Huisartsenzorg werd eerder al besloten tot een verhoging van de lonen vanwege de inflatie. De partijen willen niet wachten tot het aflopen van de huidige Cao Hidha in april 2024 en hebben besloten tot deze tegemoetkoming.

Op weg naar één cao voor huisartsen in loondienst

De huidige Cao Hidha loopt tot en met april 2024. Samen met InEen en de LAD werken we samen in een traject om te komen tot één cao voor huisartsen in loondienst. Aan een concreet voorstel wordt op dit moment gewerkt. Met de nieuwe cao willen de cao-partijen een instrument in handen krijgen waarmee een eigentijds en toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket beschikbaar komt voor alle huisartsen werkzaam in loondienst.

Lees meer

Meer over cao’s en werkgeverschap lees je in ons thema.

Nieuws

De huidige Cao Hidha wordt verlengd tot en met 31 juli 2024. Het streven was de nieuwe Cao Hidha per

Met ingang van 1 januari 2024 wijzigt een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de hidha. In dit bericht lees je wat er

De huidige Cao Hidha loopt tot en met april 2024. Inmiddels zijn de onderhandelingen gestart over één cao voor huisartsen