Spring naar content

Controleer uw scanner voor de juiste FMD-scans

De NMVO, de organisatie die de uitvoering van FMD in Nederland faciliteert, heeft ons geïnformeerd dat bij ongeveer 35% van de apotheekaansluitingen de scanner(s) niet goed is ingesteld. Wij raden u aan om uw scanner te controleren en indien nodig opnieuw in te stellen.

Wanneer de scanner niet goed is ingesteld merkt u dit doordat er ten onrechte een melding ‘potentiële vervalsing’ wordt gegenereerd. Onterechte meldingen belemmeren een goede opsporing van vervalste medicatie en vertragen het scanproces in de apotheek. Deze meldingen kunnen echter gemakkelijk voorkomen worden door de scanner opnieuw in te stellen.

Informatie en instructie voor instellen scanner

De NMVO heeft informatie en handzame tools ter beschikking gesteld voor het controleren en eventueel opnieuw instellen van de scanner.

  • Op https://nmvo.nl/scanner/ vindt u meer informatie en instructievideo’s over hoe u kunt onderzoeken of de scanner goed staat ingesteld en hoe u eventuele problemen met de scanner kunt oplossen.
  • De NMVO heeft aangegeven dat ze de komende maanden apotheekhoudende huisartsen actief benaderen in geval dat de scanner mogelijk niet goed ingesteld is

Nieuws

Heb jij interesse in een apotheekhoudende huisartspraktijk of recent een apotheekhoudende praktijk overgenomen? Meld je dan aan voor de eendaagse

Het jichtmedicijn allopurinol is tijdelijk minder goed beschikbaar. Medicijnautoriteit CBG adviseert apothekers en apotheekhoudenden om patiënten tijdelijk voor maximaal 1

De herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) gaat definitief niet door. LHV en NHG hebben meermaals gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen