Spring naar content

Coronapeiling: helft huisartsenpraktijken kampt met uitval

De helft van de huisartsenpraktijken heeft momenteel te maken met uitval van huisartsen en andere medewerkers door ziekte of quarantaine. Dat is een stuk lager dan tijdens de coronapieken van afgelopen voorjaar. Het heeft wel nog steeds de nodige impact op de praktijken die ermee te maken hebben. Die moeten een lastige personeelspuzzel leggen, zeker met de krappe arbeidsmarkt in de zorg.

Dit beeld komt naar voren uit de nieuwste coronapeiling van de LHV onder ons huisartsenpanel, die begin november is gehouden. 52% van de respondenten die in een vaste praktijk werken (praktijkhouders, hidha’s en hid’s) rapporteerden dat in hun praktijk afgelopen week huisartsen en/of andere medewerkers zijn uitgevallen. 11% van de waarnemend huisartsen in het panel gaven aan dat zij vanwege ziekte of quarantaine werk hebben moeten annuleren. In eerdere periodes zagen we dat soms wel 88% van de praktijken hiermee kampten.  

Opvangen binnen de praktijk 

  • De meeste praktijken (59%) vangen de uitval op binnen de eigen praktijk, bijvoorbeeld doordat anderen extra uren werken of door te schuiven in roosters.  
  • De mogelijkheid om vanuit huis te werken wordt ook regelmatig ingezet (25% van de praktijken). Dat kan wanneer iemand wel in quarantaine moet zitten, maar niet ziek is en dus wel vanuit huis taken kan oppakken (zoals e-consulten en administratie).  
  • Met de krappe arbeidsmarkt is het inzetten van invalkrachten niet gemakkelijk te regelen. Slechts 15% van de praktijken heeft begin november voor die oplossing gekozen, waar in eerdere metingen tussen de 20 en 35% van de praktijken invallers/waarnemers inhuurden. 

Guus Jaspar, huisarts en bestuurslid LHV: “Hierin zien we de krapte op de arbeidsmarkt terug, want het is lastig om gaten in de bezetting te vullen. Je ziet ook dat huisartsenpraktijken tegenwoordig andere oplossingen kunnen inzetten, zoals het werken vanuit huis. Zeker nu veel mensen slechts lichte symptomen hebben bij een covid-besmetting en nu velen meer ervaring hebben met de digitale mogelijkheden, zie je dat vanuit huis werken ook een deel van het probleem kan opvangen voor korte duur.” 

Minder langdurige uitval maar blijft een zorg 

Uit onze peiling blijkt ook dat de langdurige uitval van medewerkers in de praktijk (niet-huisartsen) ietsje terugloopt. In 34% kampt men met langdurig uitgevallen medewerkers (langer dan 4 weken afwezig). In de zomer speelde dit bij 41% van de praktijken. Langdurig uitgevallen huisartsen speelt bij 8% van de praktijken, vergeleken met 10% afgelopen zomer.  

Guus Jaspar: “Langdurig verzuim blijft een punt van zorg, voor de huisartsenzorg en de zorg als geheel. Het aanpakken van de werkdruk is heel belangrijk om mensen gezond en met plezier aan het werk te houden. Meer kunnen focussen op wat echt huisartsenwerk is, meer tijd in patiënten kunnen steken, minder administratieve belasting, dat zijn allemaal cruciale punten om mensen duurzaam inzetbaar te houden in de huisartsenzorg.” 

Patiëntenzorg  

Gemiddeld bestaat nu zo’n 11% van de patiëntenzorg uit covid- en griepgerelateerde klachten. Ook dat is lager dan bij eerdere metingen in voorjaar 2022 en winter 2021. 

De huisartsen uit het panel uiten wel hun zorgen over de beschikbaarheid van zorg:  

  • Slechts de helft van de respondenten geeft aan dat hun patiënten tijdig een plek kunnen krijgen in het ziekenhuis.  
  • Als het gaat om zorg voor kwetsbare patiënten, zoals wijkverpleging of WMO-ondersteuning, zegt slechts 38% dat die voldoende beschikbaar is.  

Ook in die sectoren, blijkt ook uit NZa-onderzoek, hebben ze te maken met gaten in de personeelsbezetting.  

Nieuws

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Op 4 april 2023 komt er een einde aan de “corona opt-in”, de tijdelijke maatregel waardoor er meer medische gegevens