Spring naar content

Eén LHV vanaf 1 januari 2023

De nieuwe structuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging staat. Vanaf 1 januari is de LHV één vereniging die bestaat uit 19 afdelingen en democratisch verkozen ambassadeurs die jou vertegenwoordigen in de regio en op landelijk niveau in de Landelijke Ledenvergadering. De LHV is nu nog meer één vereniging van en voor alle huisartsen. In dit bericht lees je hoe de LHV vanaf 1 januari 2023 is georganiseerd en hoe jouw stem wordt vertegenwoordigd, landelijk en regionaal.

Aard Verdaasdonk, vicevoorzitter LHV: “Dit is een moment om bij stil te staan en trots op te zijn. Als vereniging hebben we een enorme grote stap gezet om de LHV toekomstproof te maken. De LHV is nóg meer een vereniging van alle huisartsen geworden, waarin ieders stem welkom is. De nieuwe democratische structuur staat. Laten we samen onze vereniging verder vorm geven. Ik nodig je dan ook uit om van je te laten horen en het gesprek met elkaar aan te gaan. Bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst, gesprek in de regio of in contact met een ambassadeur van jouw afdeling.”

Hoe ziet de nieuwe structuur er vanaf 1 januari 2023 uit?

In deze animatie leggen we uit hoe de nieuwe structuur van de LHV er vanaf 1 januari 2023 uit ziet, hoe de LHV je stem landelijk en regionaal vertegenwoordigt en hoe je zelf kunt meepraten.

Overgangsjaar 2022

Om de nieuwe structuur vorm te geven zijn in 2022 grote stappen gezet. Nadat begin 2022 de nieuwe statuten van kracht werden is er in het afgelopen jaar al grotendeels gewerkt volgens de nieuwe structuur en werkwijze. Tegelijkertijd was 2022 een overgangsjaar van MOVE IT (MOdernisering VEreniging Implementatie en Transitie) waarin de nieuwe structuur verder vorm kreeg en de oude structuur met kringen werd afgebouwd. De kringen zijn nu vervangen door afdelingen en in het hele land werden ambassadeurs verkozen.

Ben je benieuwd welke collega-huisartsen jou vertegenwoordigen? Bezoek de pagina van jouw afdeling.

Nieuws

Er wordt veel gezegd en geschreven over de grote uitdagingen voor de zorg. Groeiende zorgvraag, krapte aan zorgverleners, oplopende kosten,

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 26 september stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Allereerst de voordracht van

De Landelijke Ledenvergadering heeft Marjolein Tasche benoemd als nieuwe voorzitter van de LHV. Vanaf 1 januari 2024 is zij het