Spring naar content

Eén LHV vanaf 1 januari 2023

De nieuwe structuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging staat. Vanaf 1 januari is de LHV één vereniging die bestaat uit 19 afdelingen en democratisch verkozen ambassadeurs die jou vertegenwoordigen in de regio en op landelijk niveau in de Landelijke Ledenvergadering. De LHV is nu nog meer één vereniging van en voor alle huisartsen. In dit bericht lees je hoe de LHV vanaf 1 januari 2023 is georganiseerd en hoe jouw stem wordt vertegenwoordigd, landelijk en regionaal.

Aard Verdaasdonk, vicevoorzitter LHV: “Dit is een moment om bij stil te staan en trots op te zijn. Als vereniging hebben we een enorme grote stap gezet om de LHV toekomstproof te maken. De LHV is nóg meer een vereniging van alle huisartsen geworden, waarin ieders stem welkom is. De nieuwe democratische structuur staat. Laten we samen onze vereniging verder vorm geven. Ik nodig je dan ook uit om van je te laten horen en het gesprek met elkaar aan te gaan. Bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst, gesprek in de regio of in contact met een ambassadeur van jouw afdeling.”

Hoe ziet de nieuwe structuur er vanaf 1 januari 2023 uit?

In deze animatie leggen we uit hoe de nieuwe structuur van de LHV er vanaf 1 januari 2023 uit ziet, hoe de LHV je stem landelijk en regionaal vertegenwoordigt en hoe je zelf kunt meepraten.

Overgangsjaar 2022

Om de nieuwe structuur vorm te geven zijn in 2022 grote stappen gezet. Nadat begin 2022 de nieuwe statuten van kracht werden is er in het afgelopen jaar al grotendeels gewerkt volgens de nieuwe structuur en werkwijze. Tegelijkertijd was 2022 een overgangsjaar van MOVE IT (MOdernisering VEreniging Implementatie en Transitie) waarin de nieuwe structuur verder vorm kreeg en de oude structuur met kringen werd afgebouwd. De kringen zijn nu vervangen door afdelingen en in het hele land werden ambassadeurs verkozen.

Ben je benieuwd welke collega-huisartsen jou vertegenwoordigen? Bezoek de pagina van jouw afdeling.

Nieuws

Thuis in de eerstelijn

Na jaren als ziekenhuis-bestuurder heb ik mijn rentree in de eerstelijn gemaakt als voorzitter van de LHV. Dat is als

Het voorstel tot fusie van LHV en VPH kreeg op 7 februari bij stemming niet de vereiste 75% meerderheid van

Voor het landelijk bestuur van de LHV zijn wij op zoek naar een huisarts-bestuurder. Ben jij huisarts, weet je wat