Spring naar content

Extra loonsverhoging voor medewerkers huisartsenzorg vanwege inflatie en energiekosten

De hoge inflatie en sterk stijgende energiekosten raken veel Nederlanders in hun portemonnee. Dat geldt ook voor werknemers in de huisartsenzorg. Om hen hierin tegemoet te komen, hebben werkgeversorganisaties LHV en InEen in overleg met de bonden besloten de loonparagraaf in de lopende Cao huisartsenzorg aan te passen. De lonen worden met ingang van 1 januari 2023 verhoogd met 4,35% in plaats van met 2,6% per 1 mei 2023.

De effecten van de toegenomen kosten voor levensonderhoud en energie zijn  groot. De overheid neemt maatregelen om de gevolgen voor burgers te verminderen. Met de verhoging van de lonen dragen ook werkgevers een steentje bij aan het behoud van koopkracht van de medewerkers in de huisartsenzorg. Naast de loonsverhoging per 1 januari wordt de eindejaarsuitkering in 2023 verhoogd met 0,83%.

Afspraak met zorgverzekeraars

De loonsverhoging leidt voor werkgevers in de huisartsenzorg tot substantieel hogere personeelskosten. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat zorgverzekeraars de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (de zogeheten OVA) volledig en zonder korting doorvertalen in de prijzen en contracten met zorgaanbieders. De NZa heeft de OVA reeds verwerkt in de tarieven vanaf januari 2023. Zie daarvoor de eerdere berichtgeving over de tarieven 2023

Lees meer

Alles over de cao’s en werkgeverschap vind je in ons thema.

Nieuws

Alle partijen* hebben nu ingestemd met de nieuwe Cao Huisartsenzorg per 1 januari 2024. Werkgevers- en werknemerspartijen zijn blij dat

Het onderhandelaarsakkoord Cao Huisartsenzorg kan rekenen op instemming van de ledenvergadering. Nu kan dit principeakkoord omgezet worden in een definitief

Salarisverhoging, verruiming van de vergoeding woon-werkverkeer en de introductie van een PLB-regeling. Dit en meer is afgesproken in het onderhandelaarsakkoord