Spring naar content

Grote zorgen over huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen

Het is onbegrijpelijk dat na 5 weken nog steeds de toegang tot huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen niet geregeld is. Ook Tweede Kamer-fracties delen onze zorgen. Kamerlid Van der Staaij (SGP) stelt deze week namens meerdere partijen schriftelijke vragen aan minister Kuipers en staatssecretaris Van der Burg.

LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld : “Het is duidelijk welke knelpunten er zijn om de huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen te regelen. Deze zijn bekend bij de betrokken ministeries. De oplossingen zijn ongetwijfeld complex maar de bewindspersonen moeten nu echt knopen doorhakken om te voorkomen dat de kwaliteit en continuïteit van zorg mogelijk in gevaar komt. Het wordt huisartsen en de vluchtelingen zo wel heel moeilijk gemaakt.”

Besluit

Dagelijks zijn we in gesprek met VWS over de randvoorwaarden voor de huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen. In afwachting van het besluit over de status die de vluchtelingen krijgen kan een aantal van de randvoorwaarden waaronder het medisch dossier niet ingeregeld worden. Het is aan minister Kuipers en staatssecretaris Van der Burg om hierover een besluit te nemen.

Tweede Kamer

Ook bij de Tweede Kamer hebben we aandacht gevraagd voor het uitblijven van oplossingen. Veel partijen delen de zorgen die wij als LHV en andere betrokkenen waaronder GGD GHOR Nederland hebben. Deze week stelde kamerlid Van der Staaij (SGP), mede namens VVD, D66, CDA, CU en BBB schriftelijke kamervragen aan minister Kuipers en staatssecretaris Van der Burg. Met het verzoek deze met spoed te beantwoorden. In ieder geval voor het aanstaande plenaire debat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen dat gepland staat voor volgende week.

Wat is er nodig?

Veel huisartsen willen hun steentje bijdragen. Zelfs al is de druk onverminderd hoog op de praktijk. Huisartsen moeten zowel op opvanglocaties als in hun eigen praktijk zorg kunnen bieden. Daarvoor zijn de volgende oplossingen nodig: één medisch dossier (voor de opvanglocaties), beschikbaarheid van tolken, een triage telefoonlijn voor de ANW-uren en geen onnodige administratieve lasten bij het declareren van zorgkosten.

Geen bevolkingsonderzoeken voor vluchtelingen

Ondertussen worden de Oekraïense vluchtelingen wel uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken. Huisartsen geven aan dat Oekraïense vrouwen naar de praktijk komen met een uitnodiging voor onderzoek naar baarmoederhalskanker. Terwijl de gewone huisartsenzorg nog niet eens geregeld is. Wij zien grote praktische en inhoudelijke bezwaren tegen de bevolkingsonderzoeken voor deze groep vluchtelingen op dit moment en hebben deze uiteraard kenbaar gemaakt bij het ministerie, dat heeft aangegeven onze bezwaren serieus te nemen.

We houden u op de hoogte.

Lees meer

Alles over zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne vindt u in ons thema.

Nieuws

Inmiddels is de website met daarop alle informatie beschikbaar. Vanaf 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit

Vanaf nu kun je gebruik maken van tolken en taalondersteuning bij de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne. We zijn blij

Oekraïense vluchtelingen worden tijdelijk niet meer uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken. Dat heeft het ministerie van VWS laten weten. We zijn blij