Spring naar content

Update | Nieuwe regeling zorgkosten Oekraïense vluchtelingen van kracht

Inmiddels is de website met daarop alle informatie beschikbaar. Vanaf 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) van kracht. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd. Na lang aandringen door ons, is dit nu eindelijk geregeld door de betrokken ministeries. In dit bericht lees je meer over de regeling, voor wie deze van toepassing is en wat er wordt vergoed.

Regeling Medische zorg aan Oekraïense ontheemden (RMO)

  • Ontheemden uit Oekraïne met een Burgerservicenummer vallen vanaf 1 juli 2022 onder de nieuwe Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen. 
  • Vanaf 1 augustus 2022 staat het Burgerservicenummer van de ontheemde in de verzekeringsgegevens. Vanaf dat moment kun je declareren.
  • Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als de bestaande regeling voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg.
  • Op deze website https://www.rmoekraine.nl/Zorgverleners staat alle benodigde informatie
  • Je declareert de zorgkosten via het reguliere declaratiesysteem bij zorgverzekeraar DSW. Meer informatie vindt u hier.

SOV (CAK-regeling voor onverzekerden) blijft beschikbaar

De subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) blijft beschikbaar voor ontheemden zonder BSN. Wij vinden het spijtig dat deze groep niet óók valt onder de RMO en zullen dit kenbaar maken aan het ministerie van J&V. Er wordt hard gewerkt aan de mogelijkheid om ook deze declaraties via het reguliere declaratiesysteem te declareren bij het CAK. Voor het indienen van declaraties hoeft vanaf heden geen melding meer te worden gedaan bij het meldpunt onverzekerden.

Vervallen zorgverzekeringsplicht

Vanaf 1 augustus 2022 wordt niet gehandhaafd op de verzekeringsplicht voor ontheemden. Dat betekent dat werkende ontheemden vanaf 1 augustus geen zorgverzekering meer hoeven af te sluiten. Zij vallen dan onder de RMO. Zorgverzekeraars beëindigen de al afgesloten zorgverzekeringen per 1 augustus. Ontheemden ontvangen hierover een brief.

Samengevat

  • Zorg die je vóór 1 juli 2022 heeft verleend declareer je volgens de SOV (CAK-regeling voor onverzekerden).
  • Zorg die je vanaf 1 juli 2022 verleent aan vluchtelingen met een BSN declareer je via de RMO.
  • Vanaf 1 juli 2022 declareer je alleen zorg aan vluchtelingen zonder BSN volgens de SOV (CAK-regeling voor onverzekerden).

Meer informatie

Meer informatie, een Q&A en factsheet vind je hier.

Lees meer

Alles over de vluchtelingen in Oekraïne vind je in ons thema.

Nieuws

Inmiddels is de website met daarop alle informatie beschikbaar. Vanaf 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit

Vanaf nu kun je gebruik maken van tolken en taalondersteuning bij de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne. We zijn blij

Oekraïense vluchtelingen worden tijdelijk niet meer uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken. Dat heeft het ministerie van VWS laten weten. We zijn blij