Spring naar content

Minister: “Geen nieuwe toezeggingen in bekostiging MTVP”

Eerder deze zomer vroeg de LHV minister Kuipers om nog dit jaar meer duidelijkheid te geven over de structurele bekostiging van Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) in S1. De minister laat nu per brief weten geen reden te zien voor aanvullende zekerheden en herhaalt de afspraken. In de Landelijke ledenvergadering op 26 september worden volgende stappen besproken.

Na het teleurstellende NZa-rapport waarin de NZa veel opties noemde maar er geen duidelijkheid kwam over de bekostiging van MTVP, schreef de LHV een brief aan de minister. Hierin houden we vast aan de volledige bekostiging via S1 en vragen wij om een versnelling van het traject zodat er nog in 2023 duidelijkheid komt over de bekostiging van MTVP vanaf 2025.

VWS: “Geen reden tot zorg: bekostiging MTVP is structureel”

Minister Kuipers van VWS laat in reactie daarop weten dat de financiering van MTVP in de VWS-begroting is geborgd met 220 miljoen, dat deze middelen structureel beschikbaar blijven, dat praktijken dit jaar volop instromen en dat de NZa de bekostiging van MTVP in S1 nader onderzoekt. In 2023 en de 1e helft van 2024 gaat de NZa partijen uitnodigen voor inhoudelijke gesprekken. Voor ons als LHV blijft het discussiepunt rond volledig of grotendeels bekostigen in S1 zo voortslepen, terwijl we duidelijkheid nodig hebben..

Nieuwe beleidsregel

Ondertussen is het duidelijk dat de NZa de structurele bekostiging van MTVP onderdeel maakt van de reguliere jaarlijkse beleidscyclus die uitmond in een nieuwe beleidsregel en tariefbeschikking huisartsenzorg. Daarbij worden veldpartijen zoals de LHV betrokken en geconsulteerd. De NZa neemt daar rond 1 juli 2024 dan een zelfstandig besluit over.

We moeten daarom opnieuw afwegen hoe we omgaan met de brief van de minister en het vervolg via de regulier NZa-beleidscyclus. We praten daarover op 26 september verder met de afgevaardigden in de Landelijke Ledenvergadering.

Lees meer

Alles over Meer Tijd voor de Patiënt lees je in ons thema.

Nieuws

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 26 september stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Allereerst de voordracht van

Eerder deze zomer vroeg de LHV minister Kuipers om nog dit jaar meer duidelijkheid te geven over de structurele bekostiging

Nu de verkiezingen voor de Tweede Kamer gepland staan voor november, zijn politieke partijen bezig om hun verkiezingsprogramma te maken.