Spring naar content

Nieuwe Cao Huisartsenzorg

Wat zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg? De Cao Huisartsenzorg 2021 regelt de arbeidsvoorwaarden voor het ondersteunend personeel binnen de huisartsenpraktijken en op de huisartsenpost.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar, van 1 januari tot en met 31 december 2021. De belangrijkste afspraken zijn:

  • Structurele salarisverhoging van 2% per 1 juni 2021
  • Verhoging van de eindejaarsuitkering in 2021 met 1%, waarvan 0,5% structureel en 0,5% incidenteel
  • Een thuiswerkregeling passend bij de huidige ontwikkelingen
  • Een eenmalige korting van de SSFH-premie in 2021

Rol van de LHV

De LHV is samen met InEen als werkgeversorganisatie betrokken bij de onderhandelingen over de Cao Huisartsenzorg. Overige partijen bij de Cao Huisartsenzorg zijn de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO).

In de app Cao Huisartsenzorg vindt u binnenkort complete cao-tekst en van de functiewaardering, praktische tools, FAQ’s en allerlei nuttige links. Download nu alvast de Cao-app Huisartsenzorg voor iOS en Android

Vragen?

Heeft u als praktijkhouder vragen over de cao? Dan kunt u als LHV-lid uw vraag sturen naar cao@lhv.nl. Assistenten, praktijkondersteuners en ander ondersteunend personeel binnen uw praktijk kunnen hun vragen stellen aan hun eigen beroepsvereniging.

Bekijk het thema cao’s en functiewaardering.

Nieuws over de cao huisartsenzorg

De nieuwe Cao Huisartsenzorg draagt bij aan het behoud en aantrekken van medewerkers in de huisartsenzorg. Huisartsen bieden goede arbeidsvoorwaarden

Bent u al bezig met de vakantieplanning voor de zomer? Een rooster rond krijgen kan lastig zijn omdat medewerkers vaak

Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg met een looptijd van 24 maanden. Daarin is o.a. een