Spring naar content

Nog steeds onvoldoende houvast voor huisartsenzorg aan Oekraïense vluchtelingen 

De Tweede Kamer debatteerde op 21 april lang over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Helaas kwamen de toegang tot en de randvoorwaarden voor zorg aan deze groep nauwelijks aan bod. Ook de kamerbrief van verantwoordelijk staatssecretaris Van der Burg geeft onvoldoende houvast voor de huisartsenzorg aan vluchtelingen.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van der Burg laten weten vanaf nu verantwoordelijk te zijn voor de organisatie van de beschikbaarheid van (huisartsen)zorg voor Oekraïense vluchtelingen. In deze brief staat dat er gewerkt wordt aan oplossingen vergelijkbaar met die voor asielzoekers en het zoveel mogelijk kopiëren van bestaande systemen, contracten, en de aanspraken. Dit sluit aan op de oplossingen die wij 6 weken geleden hebben aangedragen en daar zijn we blij mee. De brief geeft echter nog onvoldoende concreet houvast en mist binnen welke termijn de oplossingen er zijn.   

In het kamerdebat op 21 april kwamen vele onderwerpen voorbij zoals het registratieproces, huisvesting en onderwijs. Maar liefst vijf bewindspersonen kwamen hiervoor naar de Tweede Kamer. Helaas kwam de zorg nauwelijks aan bod, terwijl naast de LHV ook talloze andere zorgverleners zoals verloskundigen en tandartsen hun zorgen daarover hebben uitgesproken.  

Wachten op antwoord 

Er lijkt dus maar moeizaam beweging te komen in de landelijke coördinatie van huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen. Ook heeft Van der Burg nog geen antwoord gegeven op de schriftelijke vragen die een groot aantal kamerfracties vorige week (op basis van onze inbreng) stelde. Het wachten is dus nog steeds op meer duidelijkheid  over de randvoorwaarden voor de huisartsenzorg. Ondanks dat onze aanbevelingen nu richtinggevend zijn, zijn deze helaas nog niet implementeerbaar.

Lees meer

Alles over zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne vindt u in ons thema.

Nieuws

Inmiddels is de website met daarop alle informatie beschikbaar. Vanaf 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit

Vanaf nu kun je gebruik maken van tolken en taalondersteuning bij de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne. We zijn blij

Oekraïense vluchtelingen worden tijdelijk niet meer uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken. Dat heeft het ministerie van VWS laten weten. We zijn blij