Spring naar content

Onduidelijkheid over vaccinatievoorrang voor griepprikgroep

Zoals we vorige week vrijdagmiddag – toen het bericht van VWS naar buiten kwam – al lieten weten, zijn ook wij als LHV overvallen door de aankondiging van VWS dat huisartsen selecties moeten gaan maken, zodat de griepprikgroep voorrang kan krijgen bij de volgende ronde covidvaccinaties.

We waren als LHV (samen met het NHG) nog met VWS en het RIVM in gesprek over wat hun plannen zijn. Het proces was nog niet helder, waardoor nog helemaal niet te stellen is of dit wel goed uitvoerbaar is voor huisartsen. En die uitvoerbaarheid is één van de harde randvoorwaarden die onze ledenvergadering heeft gesteld om – alleen dit najaar nog – een bijdrage aan de covidvaccinaties te kunnen geven. Naast de voorwaarde dat de inzet van de huisarts ook nuttig moet zijn (dus daadwerkelijke tijdswinst oplevert voor kwetsbare patiënten).

We merken aan reacties van huisartsen dat er veel ergernis is over deze overheidscommunicatie. Dit ongenoegen delen wij. Wij zien ook dat bij sommigen de indruk is dat we als LHV al ‘ja’ hebben gezegd op deze vraag vanuit de overheid. Maar dat is niet zo; we hebben gezegd de uitvoerbaarheid te toetsen en dat is met alle onduidelijkheid gewoon nog niet mogelijk. Lees daarover ook ons bericht van afgelopen vrijdagmiddag.

Hoe verder?

We gaan op hoog niveau met VWS in gesprek en uiten daar onze ontstemming over deze gang van zaken.

Als huisartsen willen we door de overheid behandeld te worden als volwaardige partners in de uitvoering van de vaccinaties. We hebben juist in de recente actieweek en op 1 juli op het Malieveld zo duidelijk aangegeven wat er nodig is voor de huisartsenzorg en dat de overheid de lasten niet moeten verzwaren, maar juist verlichten. Zoals het nu gaat met de communicatie over de covidvaccinaties ervaren we nog niet dat VWS dat heeft begrepen.

Ondertussen proberen we, met het NHG samen, om vanuit het RIVM duidelijkheid te krijgen over dit proces, om überhaupt te kunnen beoordelen wat het nut is van deze vraag aan de huisartsen en of het uitvoerbaar is.

We houden u via onze kanalen op de hoogte van de voortgang.

Nieuws

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Op 4 april 2023 komt er een einde aan de “corona opt-in”, de tijdelijke maatregel waardoor er meer medische gegevens

In het begin van de coronapandemie heeft de overheid besloten tot een tijdelijke verruiming van de inzagemogelijkheid via het LSP.