Spring naar content

Op zoek naar personeel? Denk aan zij-instromers

Zoekt u goed personeel? Heeft u weleens aan een zij-instromer gedacht? Met het nieuwe draaiboek van de LHV wordt het traject van werving, selectie, scholing en indienstneming overzichtelijk en aantrekkelijk. Uw regionale huisartsenorganisatie ontvangt ons draaiboek en u ontvangt vervolgens bericht als er lokale initiatieven ontstaan waar u bij kunt aansluiten. Lees in dit bericht meer over de mogelijkheden en de ondersteuning.

Medewerkers huisartsenpraktijk

Draaiboek zij-instromers

Het nieuwste LHV-product is een draaiboek voor de werving van zij-instromers. Het draaiboek is een verzameling van opgedane kennis door alle betrokken partijen (LHV, UWV, SSFH, ROC Mondriaan School voor gezondheidszorg Den Haag, Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer en zorggroep Hadoks) en staat vol met direct toepasbare informatie.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat elke huisarts hiermee zelfstandig aan de slag moet. Het draaiboek bieden we via de LHV-regiobureaus aan de regionale huisartsenorganisaties (RHO) aan om hen te helpen vergelijkbare projecten op te zetten. Zij-instromers zijn voor uw praktijk een zeer interessante doelgroep. Vaak hebben ze al skills opgedaan in voorgaande banen die ze direct kunnen inzetten in uw praktijk.

Zij-instromers in de praktijk

In de regio Haaglanden heeft een pilot gelopen om zij-instromers te werven, op te leiden en in te zetten in de praktijk. Die pilot is nu omgezet in een draaiboek zodat er in elke afdeling mee gewerkt kan worden. Wellicht herinnert u zich nog de video op de LHV Huisartsendag of regiobijeenkomst waarin een stewardess instroomde als doktersassistent in de praktijk van collega Aline Pikaar. Als bedenker van de pilot heeft zij nu een goede kracht in de praktijk en door haar initiatief kunt u dat ook voor uw praktijk waar maken.

RHO’s kunnen door de 8 stappen te volgen snel resultaten boeken. Elke stap biedt structuur, een aanpak, kant en klare producten en voorbeelden, maar ook de ruimte voor eigen initiatief of een colour locale.

Vervolg

Nu het draaiboek is afgerond wordt het via de regiobureaus aan de regionale huisartsenorganisaties aangeboden. Zodra er initiatieven ontstaan in uw regio wordt u daar over geïnformeerd. Vervolgens kunt u uw interesse kenbaar maken om deel te nemen aan het zij-instromertraject. Voor algemene vragen neemt u contact met ons op via 085 – 04 80 000.

Wij helpen ook u als werkgever

Als huisarts heeft u een flinke uitdaging om uw personeelsbestand op orde te krijgen en te houden. De LHV helpt u als werkgever met tal van producten en diensten op het gebied van personeel en ondersteunend team. Producten om uw personeel duurzaam in te zetten, maar ook om de werving van nieuw personeel te ondersteunen vindt u in ons thema Cao’s en werkgeverschap.

Nieuws

De huidige Cao Hidha loopt tot en met april 2024. Inmiddels zijn de onderhandelingen gestart over één cao voor huisartsen

Ben je van plan om in september 2024 te starten met het opleiden van een Verpleegkundig Specialist of Physician Assistant

Download nu de nieuwe handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ) 2023 en de nieuwe salaristabellen. In deze versie staan alle wijzigingen, waaronder