Spring naar content

Mogelijke verruiming toegestane spillage griepprik

De LHV krijgt wisselende signalen over de opkomst bij de griep- en pneumokokkenprik dit najaar. Vanwege de onvoorspelbare opkomst heeft de LHV al in een vroeg stadium bij VWS aangedrongen op een coulanceregeling. Een goed beeld van de daadwerkelijke opkomst laat op zich wachten tot na het declareren, dat in december start. Afgesproken is dat aan de hand van de SNPG-cijfers wordt bezien of het noodzakelijk is de toegestane spillage van 5% te verruimen.

Update 23 december

VWS stemt in met schrappen spillagekosten griepprik.
Lees hier het hele bericht

Voor de meeste huisartsenpraktijken zijn de griep- en pneumokokkenvaccinaties voor dit jaar inmiddels achter de rug. Sinds de coronapandemie hebben we gemerkt dat de opkomst voor deze vaccinaties minder voorspelbaar is dan daarvoor. Daarom hebben wij in de afgelopen jaren aangedrongen op verruiming van de toegestane spillage en hierover met VWS afspraken gemaakt. Ook voor 2022 hebben wij gevraagd om een coulanceregeling bij een tegenvallende opkomst.

Vanaf 1 december 2022 is het mogelijk om de griep- en/of pneumokokkenvaccinaties te declareren bij SNPG. Als de opkomstcijfers vragen om verruiming van de toegestane spillage, wordt u daarover geïnformeerd via de SNPG, naar verwachting in de loop van december 2022.

Lees meer

Alles over preventie vindt u in ons thema.

Nieuws

De LHV krijgt wisselende signalen over de opkomst bij de griep- en pneumokokkenprik dit najaar. Vanwege de onvoorspelbare opkomst heeft

VWS-staatssecretaris Van Ooijen schetst in een brief aan de Tweede Kamer hoe hij de toekomst van het vaccinatiestelsel in Nederland

De nieuwe visie psychische huisartsenzorg van LHV, NHG, InEen, Psyhag en VPH geeft niet alleen duidelijk aan waar de huisartsenzorg